Axeltrycket nr.1 2005


Låst eller inte?

– Visst är det tillåtet att köra med WS3000 i detta läge, säger Thomas Böös på FOMA.

1. Den öppnade kulkopplingen läggs på dragkulan, varpå kulkopplingen låser automatiskt. Handtaget ska då ha en vinkel på ca 45°. Kopplingen är nu i funktion och är fullt godkänd att användas i körning. Detta läge kan även användas vid rangering av vagnen eller vid körning i halt väglag.

Vi får ibland frågan om handtaget på WS 3000 alltid måste vara i nedfällt läge.

Svaret är nej, det behöver det inte! Kopplingen låser på kulan med hjälp av kultrycket och i detta första läge är kopplingen godkänd för körning.

2. Handtaget trycks ner i parallellt läge med dragstången. Friktionsbeläggen är nu i funktion och motverkar effektivt sidosvängningar och pendelrörelser.


Omnitrac MSS – nyhet från Goodyear

265/70-19,5 är speciellt framtaget för fler mil vid blandad körning on- och off-road och skogstransporter.

Fördelar
Högre miltal, ökat skydd mot skär- och flisskador, jämnare skulderslitage, reducerat vägljud och ökad hållbarhet samt slitstyrka.


Rullagersatser

Vi har tidigare presenterat våra kompletta navenheter för tunga släpfordon, där man kan få navet levererat färdigbyggt med lager och alla andra ingående delar, infettat och klart för montering.

För den som inte behöver byta hela navet finns idag även lagerssatser att beställa. Antingen helt kompletta satser med alla ingående delar, eller en reducerad reparationssats med endast utvalda delar. Lagren ingår givetvis i båda typerna av satser.

Att beställa satser innebär mindre risk för missar i leveransomfång, eller att få felaktiga delar. Fördelarna är också att det blir prismässigt gynnsammare, samt att leverans i regel kan ske snabbare än lösdelar.


Svensk standard för bromsanpassning

Sedan något år finns en ny svensk standard, SS 3658, för broms-anpassning. Det verkar som om denna standard inte är så känd, så vi vill gärna göra lite reklam för den här.

Standarden visar, att man med hjälp av rullbromsprovare kan/bör/ska ställa in bromsstarttrycket mätt i manöverledningen (Pm) mellan bil och släp till att ligga mellan 50 och 80 kPa (0,5 – 0,8 bar).

Rullbromsprov
Vid rullbromsprov med lastade fordon låter man skriva ut en retardationskurva för bilen och en för släpet. Man kontrollerar var på diagrammet den första vågräta delen av linjen i diagrammet (rullmotståndet) svänger av snett uppåt höger (och därmed visar retardationen). Denna punkt visar vid vilket Pm-tryck bromsarna börjar bromsa fordonet.

Man kontrollerar var på diagrammet den första vågräta delen av linjen i diagrammet svänger av snett uppåt höger. Denna punkt visar vid vilket Pm-tryck bromsarna börjar bromsa fordonet.

Standarden är framtagen för att man ska få samtliga fordonsenheter i ekipagen att starta samtidigt.
Samtidig start ger:

  • God förarkomfort vid bromsning – inga tryck- eller dragpåkänningar mellan fordonen.
  • Bra friktionsutnyttjande – bättre sidostabilitet vid dåligt väglag och att eventuell hjullåsning inträffar senare.
  • ABS-systemen behöver inte gå i funktion förrän vid lite högre bromstryck.
  • Bättre värmefördelning inom ekipagets bromsar och därmed bättre livslängd och bromsekonomi.

Byta bilar och släp
En fördel med en gemensam standard är att man kan byta bilar och släp mellan ekipagen utan att riskera att den nya kombinationen blir helt fel bromsanpassad. Utan kontroll på starttrycket kan två väl fungerande ekipage bli okörbara bara för att man byter släp med varandra.

En grupp inom SIS
Standarden är framtagen av en grupp inom SIS med deltagare från leverantörer inom bromsbranschen: Volvo, Scania, Wabco, Haldex, FOMA, släpfordonstillverkare, Bilprovningen, Vägverket och Polisen.
Standarden har presenterats för en arbetsgrupp inom ISO och är på väg att bli en internationell standard.


ZAF generation 2

BPW har nu en ny generation påskjutsbromsar i programmet. Den heter ZAF generation 2 eller i dagligt tal ZAF-2.

Med tanke på lagerhållning och det nya typningsförfarandet, så kommer den nuvarande generationen påskjutsbromsar ZAF-1 att säljas parallellt en tid framöver. Tanken är dock att den gamla versionen ska vara helt ersatt under 2005.

Ny design
Man har gjort ett helt nytt hus med en nydesignad handbromsspak, som är utan tryckknapp och har en gasfjäder undermonterad.

Användarvänlig
Användarvänligheten ligger framförallt i den nya handbromsspaken, som är lätt att manövrera, både när man ska dra åt bromsen och framförallt när man ska lossa den.

Servicevänlig
Om man tittar inuti påskjutsbromsen, så har BPW gjort ett kompaktutförande av bussningarna*. Istället för att ha två traditionella bussningar, som tryckstången går i, så är det en enhet. Denna fungerar både som bussning och anslagspunkt för tryckstången. Vid servicearbete, som t ex byte av bussning, tar man helt enkelt ut hela paketet på en gång och sätter in ett nytt.

* gäller inte ZAF 1,0-2

FOMAs påskjutsprogram kommer att finnas i följande modeller och viktintervall:
ZAF 1,0-2 560–1 000 kg
ZAF 1,5-2 790–1 500 kg
ZAF 2,0-2 1 300–2 000 kg
ZAF 2,8-2 1 800–2 800 kg
ZAF 3,5-1 2 500–3 500 kg

FOMA lagerför ett standardprogram av påskjutsbromsar. I detta ingår ett antal påskjutsbromsar med olika utförande på kulkoppling och klämplatteinfästning.

– Användarvänligheten ligger framförallt i den nya handbromsspaken, säger Göran Andersson på FOMA.