Axeltrycket nr. 1 2006


Att ta över

Att ta över ”stafettpinnen” efter Heinz förpliktigar! Att vårda det han har byggt upp under 40 år och samtidigt vidareutveckla, det blir ett tufft jobb. Men ett jobb jag ser fram emot med glädje och förväntan. FOMA har definitivt en mycket bra grund att bygga vidare på!

Det är lätt att klappa sig för bröstet och tycka: ”vad vi är bra”, men inget är så bra att det inte kan bli ännu bättre.
Vi ska satsa på att överträffa oss själva vad gäller marknadskommunikation och teknisk kompetens.
Vi ska utbilda både oss och våra kunder.
Gemensamt ska vi se till att BPW fortsätter att vara marknadsledande inom vårt område. Våra kunder ska även i framtiden med förtroende vända sig till oss, för att de vet att vi har kompetensen att vara en bra partner i allt som rör släpvagnar, från första projektering till färdig släpvagn.

Till våra kunder: vi hoppas att ni alltid ska vara medvetna om hur viktiga ni är för oss.

Ha en skön vår och sommar, vi ses på Elmia Lastbil och Elmia Husvagn!

VD Fredrik Moritz


1000 släp

Mjölby Släp och Trailer i Mjölby har levererat sitt 1 000:e släp!

Vagnen, ett timmersläp modell ”Karlavagnen”, har en totalvikt på 38 ton och levererades till Nyströms Åkeri AB i Skillingaryd. De luftfjädrade axlarna kommer från BPW och vagnen, som är utrustad med 19,5 tums hjul och skivbromsar, har en tjänstevikt på
6 780 kg.

Från vänster: Dick Johansson, Nyströms Åkeri, Mats Annborn, MST, Sven-Olof Nyström, Nyströms Åkeri, Lars Borg Svenstigs och Per Ola Jacobsson, MST.


Bultförband är high tech!

Muttermaskin är ett utmärkt verktyg för att lossa ett bultförband men vid åtdragning ska man använda momentnyckel. Korrekt åtdragning, samt efterdragning av bultförband, är i dag viktigare än någonsin.

Konstruktörerna utvecklar ständigt våra produkter för att optimera prestanda i förhållande till vikt. Ett exempel på detta är fjäderkramporna vid luftfjädring typ AL II. Genom att man utnyttjat krampans egenskaper vid ett bestämt åtdragningsmoment, samt optimerat anliggningsytorna mot axeln, har man kunnat reducera förbandets vikt väsentligt. Här duger inte en efterdragning med ”stora mutterknackaren”. Det är endast med en kalibrerad momentnyckel man uppnår det konstruktören har beräknat.

Konstruktionen i BPWs axlar bygger på ett klämt förband, som består bland annat av axelkropp, fjäderblad, fångbleck och fjäderbädd. Som alla andra traditionella bultförband så måste dessa efterdras, så att erforderlig förspänning erhålls.

På grund av färgskikt samt sättningar i förbandet, så kommer förspänningskraften att sjunka till en viss nivå för att sedan stabiliseras.

Om inte efterdragning utförs, så finns det risk för nötningsskador på axelkroppen.

På skivbromsade axlar kan det vara svårt att komma åt med den normala momentnyckeln, då muttrarna är vända uppåt mot chassit. För att underlätta arbetet kan man använda sig av en mindre momentnyckel tillsammans med en så kallad momentförstärkare.

På axlar av typen AL II har BPW optimerat geometrin på fjäderbädden. Den optimerade geometrin gör att man erhåller ett bultförband, som minimerar risker för nötningsskador på axelkroppen. I vår pärm med teknisk information finns det beskrivet, vilka moment man ska använda sig av på AL II-axlar. Denna information finns även att hämta här på vår hemsida.
Klicka här för direktlänk till
Teknisk Info 00-68-04!


Hög komfort och hög säkerhet

HD-O hydraulisk fjädring i kombination med TSC

HD-O fjädringen är en hydraulisk fjädring för lantbruksfordon.
Axeln är bultad i fjädringsarmen istället för svetsad. Konstruktionen är ett modulsystem, vilket innebär att det kan användas för fordon med en eller flera axlar.

HD-O fjädringsarmen är fastsatt i chassiet via ett underhållsfritt lager. Detta ger fjädringen en stor rörelsefrihet. En stor slaglängd ger god frigång och hög körkomfort vid högre hastigheter. Den hydrauliska fjädringen är utrustad med underhållsfria lager och ger en optimal utjämning mellan axlarna. Vid låga hastigheter garanterar detta, att alla hjul hela tiden är i kontakt med markytan, även om terrängen är ojämn.

TSC står för Tridec Suspension Control och är ett system för fjädringskontroll. TSC kan monteras på HD-O fjädringens hydraulsystem. TSC systemet garanterar komfortabla fjädringsegenskaper beroende på last. Systemet stabiliserar fordonet när det transporterar tunga laster samt vid skarp kurvtagning vid relativt höga hastigheter.


Norrborns Industri – produktutveckling i dialog med kunden

Per Olsson på Norrborns Industri AB levererar ännu en vagn till en nöjd kund.

Norrborns Industri AB i Bollnäs har klättrat stadigt som tillverkare av olika typer av släpfordon för tung trafik sedan bolaget bildades 1994.

Ganska snabbt etablerade man sig som en ledande tillverkare inom produktsegmentet och man är idag ett lysande exempel på hur viktig dialogen mellan tillverkare och kund är när det gäller att vidareutveckla produkter. Bolaget, som idag sysselsätter ett 30-tal personer, har en produktpalett med en god spridning över de olika transportbehoven, som finns i landet. Tack vare den spridningen kan man möta de konjunktursvängningar, som sker i olika cykler i olika branscher. Är det uppåt i skogen möter det en nedgång i styckegodstrafiken och så vidare.

Vagntyper
De dominerande vagntyperna, som man tillverkar, är timmervagnar, linkar för container och skåp, tipptrailers och olika typer av skåpchassier. Jämfört med produktionen för helåret 2004 kommer produktionen att volymmässigt öka med hela 20% under 2006. Den kraftiga expansionen har möjliggjorts tack vare utbyggnad av verkstadslokaler parallellt med utveckling av system för produktionsstyrning,

Stora kunder i söder
Med den geografiska placeringen, som bolaget har, skulle man kunna tro att det är den norrländska marknaden, som dominerar kundstocken. Så är det inte, visserligen har man en mycket stark marknadstäckning i norr men volymmässigt hittar vi de största kunderna i de sydligaste delarna av landet.

På en direkt fråga gällande årets utveckling svarar bolagets VD Per Olsson, att läget ser fortsatt mycket ljust ut. ”Med en orderstock som motsvarar 40 % av årsomsättningen måste man vara nöjd” säger Per.


Nya diodlampor

Jokon breddar sitt utbud av diod-lampor med ytterligare utföranden. Den nya markeringslampan med sin eleganta ellipsform kommer troligen att bli en av Jokons storsäljare bland diodlampor.

Lyktan levereras i vitt eller gult glas för sidomarkering eller positionsfunktion.
Den kan även fås med färgad kant i vitt, grått eller i linsens färg. Modellbeteckningen för denna lykta är SMLR 2010 med gult glas och PLR 2010 med vitt glas

System 730 är en ny baklykta, som med sitt vattentäta hölje är tänkt för infällt montage. Lyktan finns i olika kombinationer; som enkellyktor, där man monterar en lykta för varje funktion eller som kombilykta, där man har bak, broms och blink i samma del.

System 720 är också en serie av enkellyktor för infällt montage, som kan monteras direkt eller kompletteras med en dekorring i lyktans färg eller i kromat utförande.


Tritronic – fjärrkontroll med Bluetooth

Tritronic introducerades under förra året av Tridec som det manuella övervaknings-/ kontrollsystemet för hydrauliska styrsystem. Systemet innebär, att axlarna kan manövreras utan styrrörelser från dragfordonet.

Dessutom kan upp till åtta andra hydrauliska funktioner på trailern kontrolleras. Systemet arbetar med en radiostyrd fjärrkontroll, som överför signalen enligt Bluetooth-metoden på ett liknande sätt som hos mobiltelefoner.

Säkerhet
Varje system har en unik identifikationssignal så att mottagaren (basstationen) känner igen sändaren. Redan vid tillverkningen av systemet programmeras signalen in mellan sändare och mottagare, så att inga andra radiosignaler ska kunna störa styrsystemet. Detta är viktigt för säkerheten av systemet. Systemet med radiosignaler gör det också möjligt att programmera in en andra fjärrkontroll, som kan ha en begränsad eller annan funktion. Kommunikationen mellan fjärrkontrollen och mottagaren är ett tvåvägssystem, som

innebär, att t ex ett felmeddelande kan sändas till handenheten för att informera föraren/operatören.

Enkel användning
Systemet har nu varit i drift sedan en tid tillbaka och responsen från åkeribranschen är mycket positiv. Med Tritronic blir användningen av funktioner såsom hydraulisk fjädringskontroll och manuell styrning av trailern mycket enkel. I stället för att trycka på en massa knappar, som kan finnas på olika ställen på trailern, kan man med Tritronic kontrollera många funktioner med en enda handenhet. Kunderna, som använder Tritronic, är mycket nöjda med systemet.

För den som så önskar kan fjärrkontrollen även fås med kabel.


Däck på typgodkända släpvagnar

När man bygger en släpvagn, så ska däck och däckmontering uppfylla kraven i EG-direktiv 92/23.

I typgodkännandet ska man specificera däck och hjul som normalt monteras. Beskrivningen av däcken ska omfatta följande uppgifter:

  • däckdimension.
  • lägsta belastningsindex förenligt med det högsta axeltrycket (varje axel ska anges separat om mer än en däckdimension monteras på fordonet).
  • lägsta hastighetskategorisymbol som är förenlig med den högsta hastighet som fordonet är konstruerat för.

Däckdimension
Den som bygger en vagn ska specificera däckdimension t ex 155R13. Denna dimension är sedan ”helig” och man får inte använda sig av någon annan dimension på denna typ av vagn. Märket på däcket ska inte spela någon roll, det är oväsentligt om det är Dunlop, Sava eller Matador.

Belastningsindex
Det belastningsindex som anges i typgodkännandet, t ex LI 70 (motsvarar 335 kg), är den undre gräns som kommer att krävas för det däck som monteras på fordonet.

Det är alltså tillåtet för tillverkaren, att efter en månad ändra i sin produktion till ett däck med belastningsindex 70 eller högre. För detta krävs det inget nytt eller extra godkännande från Vägverket, förutsatt att dimensionerna är de korrekta. Man kan med andra ord alltid använda sig av däck med samma eller högre belastningsindex än det man har specificerat i typgodkännandet.

Hastighetsindex
Det hastighetsindex, som anges i typgodkännandet, ska lägst motsvara den högsta hastighet som fordonet är konstruerat för.

Tillverkaren kan sedan i produktionen byta fritt till ett däck som har ett högre hastighetsindex än det som står i typgodkännandet. Däckdimension och belastningsindex måste uppfyllas.

Det smartaste är att typbesiktiga vagnen med en klassning som motsvarar 130 km/h. På detta sätt har man förberett sig för den högsta tillåtna hastighet som kan gälla i Europa. Samtidigt blir man inte så låst i däckvalet.

Dock gäller, att samtliga däck ska vara godkända och märkta enligt EG(e-märkt) eller ECE(E-märkt).


Fällbar stoppkloss

Fällbar stoppkloss

Artikelnummer: 62.499.134.000
Färg: svart pulver
Vikt: 4,6 kg
Bredd: 220 mm
Längd: 480 mm
Höjd uppfälld: 250 mm
Höjd ihopfälld: 80 mm