Axeltrycket nr.1 2007


Använd godkänt stöldlås till plåtkoppling!

Winterhoffs nya stöldlås är godkänt
av SSF. Bland fördelarna vill vi främst peka på att kulkopplingen inte kan demonteras när stöldlåset är monterat. Handhavandet är mycket enkelt och låset kan vara monterat och låst under färd. Stöldlåset, som levereras med spärrkula, passar påskjutsbromsar med plåtkoppling WW13-N, WW150-RB, EM 150R/A samt EM 150R/B.


30 år gamla vagnar som nya!

I år fyller Heco Aluminium Trailer AB 30 år. Under årens lopp har mängder av släpvagnar, släp, trailers och biltrailers lämnat fabriken i Sala.

En sak har de gemensamt; de är resultatet av det byggsystem med aluminiumprofiler som Greger Hedin, VD och grundare av företaget, klurade ut för drygt trettio år sedan. ”Jag skissade på projektet en längre tid och när det visade sig att det fungerade bildade jag företaget 1977.” I dag är fyra personer sysselsatta med tillverkningen av släpvagnar i fabriken på Lars-Anders Gården utanför Sala.

Heco bygger olika typer av släp upp till en vikt på 3,5 ton. ”När vi väljer komponenter till släpen handlar det om högsta kvalitet rakt igenom”, fortsätter Greger. ”Vi använder oss enbart av höghållfasta aluminiumlegeringar. Fördelarna med detta är många. Släpvagnarna blir lätta, starka och i det närmaste underhållsfria”. När man väljer axlar från BPW är det i linje med de höga krav som ställs på komponenterna. ”Vi har aldrig haft anledning att ångra det valet. De har dessutom de överlägset bästa fjädringsegenskaperna på marknaden”, menar Greger. Samarbetet med BPW har nu pågått i cirka 15 år.

På en marknad med tuff konkurrens är det naturligtvis av avgörande betydelse att kunderna får vad de vill ha. ”De flesta av våra kunder är proffsanvändare och de ställer stora krav på prestanda och hållbarhet. Ofta har de krav på kundanpassning, ett behov vi lätt kan tillgodose genom vårt genomtänkta byggsystem.”

Greger anser att bygga i aluminium är det rätta sättet. ”Jag kan visa upp många exempel på vagnar som trots att de byggts för nästan 30 år sedan ser ut som nya. Det tycker jag är ett gott bevis på att vi satsat rätt här på Heco”, avrundar Greger.

Greger Hedin, Lena Bouvier
och Torbjörn Ringels


BPW lantbruksprogram – välj rätt axelmoduler!

För att göra det lite enklare att välja mellan BPWs olika axelmoduler hittar du här en sammanställning över deras egenskaper. Du kan med andra ord lättare ange vilken axelmodul du behöver och förvissa dig om vilka komponenter axelmodulen innehåller. Kontakta oss gärna om du vill ha ytterligare information.

BPW boggier

 • Pendelboggi med parabelfjädrar med bronsbussningar i stödbocken
 • Optimal markkontakt genom stora pendelvägar
 • Större last tack vare låg egenvikt
 • Låg bygghöjd
 • Lätt att dra genom asymmetriska fjädrar och pendellagringens låga position
 • Funktionsoptimerad axelinfästning genom formpassat klämförband
 • Optimalt korrosionsskydd genom katodisk dopplackering

BPW luftfjädermoduler

 • Maximal körkomfort genom lång fjäderväg och stor utjämning
 • Monteringsfärdig systemlösning
 • Hög flexibilitet genom separata moduler
 • Möjlighet att sänka ned chassit och steglös reglering av körhöjden
 • Konstant körhöjd vid olika belastningar
 • Optimalt korrosionsskydd genom katodisk dopplackering
 • Optimal markkontakt genom hjulens jämnt fördelade marktryck tack vare förbindelsen mellan luftfjäderbälgarna
 • Marken skonas genom jämn lastfördelning på alla hjul

BPW hydropneumatisk fjädring

 • Hög körkomfort genom lång slaglängd och fullständig dynamisk axelutjämning
 • Monteringsfärdig systemlösning
 • Hög flexibilitet genom separata moduler
 • Steglös reglering av körhöjd
 • Konstant körhöjd vid olika belastningar genom nivåventilen
 • Mycket bra markkontakt genom att lasten fördelas jämnt på samtliga axlar
 • Marken skonas genom utjämnad lastfördelning
 • Optimalt korrosionsskydd genom katodisk dopplackering

BPW bladfjäderaggregat

 • Hög krängningsstabilitet
 • Fjäderändarna är lagrade mot glidstycken i såväl vågarmar som ramfästen
 • Högre körsäkerhet genom en utjämning av upp till 60 mm
 • Lätt att dra genom ”dragande” radialstag
 • Underhållsfri lagring av vågarmarna
 • Låg körhöjd genom att parabelfjädrar används
 • Stor utjämning av axellast samt jämnt marktryck vid kombination med vågarmar: GSVB-V
 • Spårstabilitet genom justerbara radialstag vid utförande GSVB-V
 • Optimalt korrosionsskydd genom katodisk dopplackering

BPW typskylt med streckkod

Sedan i december 2006 har BPWs typskyltar på alla axlar utom lantbruksaxlar, som använts i europeiska produktionsenheter, två extra streckkoder. Dessa innehåller produktionsnummer och axelkodnummer i kodat format och är framtagna för standardkod 39. Därigenom garanteras att de streckkodscanners som finns på marknaden kan användas. De två extra streckkoderna ger våra kunder möjlighet till en konsekvent dokumentation genom hela produktionsledet fram till slutkunden.


Fördel BPW!

BPW intar sedan länge en ledande position på marknaden inom området axel- och fjädersystem. Vi leder utvecklingen och håller en hög nivå när det gäller kvalitet, teknik och lönsamhet.

Tekniska lösningar anpassas efter användarens behov. Det gör vi genom att alltid ha ett nära samarbete med fordonstillverkarna och därigenom skapas förutsättningarna för en god lönsamhet.

Låt oss här peka på några av de fördelar du som användare får genom att använda BPWs axlar och fjädring.

Axlar

 • Normala standard hjullager som är enkla att byta (var för sig) och tillgängliga överallt. Samma lagerserier på såväl 9 som 10 tons axlar
 • Genom att inner- och ytterlager har olika innerdiameter är det enklare att dra av navenheten från axeltappen
 • En momentnyckel är integrerad i kronmuttern/axelskruven vilken garanterar rätt åtdragningsmoment på hjullagren
 • Med ECOPlus lagerteknik och multitätningssystemet garanteras låga underhållskostnader
 • Enkelt att byta ABS-sensor, sitter utvändigt på skivbromsaxlar.
 • Fyrkantig ihålig axelkropp med förstärkta radier tar upp krafter i de riktningar de påverkar axlen. Det liggande planet tar upp påkänningar som uppstår när ett hjul kör ner i ett ”potthål”. Det verktikala planet klarar av trycket från lasten
 • Alltid samma bromsoksleverantör = minsta möjliga problem med hantering av reservdelar
  Enklare och snabbare bromsservice på skivbroms med tangentialförskruvning.

Fjädring

 • Optimerad placering av stötdämparens position. På släpvagnar där stötdämparverkan bäst behövs erbjuder BPW helt rakt eller nästan helt rakt stående dämpare.
 • Stål-gummi-stålbussning i fjäderöglan med minimal gummivolym ger bästa möjliga köregenskaper.
 • För tank-, bulk-, timmer-, flis-, skåp- eller maskinsläp har BPW den rätta fjädern. Med två- respektive enbladiga fjäderpaket med olika materialtjocklek kan alltid rätt stabilitet och flexibilitet byggas in i fordonet.
 • Flexibelt modulkoncept med ovan- respektive undermonterade fjäderpaket
 • Genom att axeljusteringen sker genom en horisontell lång slits i främre fästet flyttas fjäderbulten absolut vågrätt vid inspårning av axeln. Då byggs inte olika spänningar in i höger respektive vänster fjäderben.
 • Fjäderpaketet respektive axel kan enkelt bytas ut var för sig om oturen varit framme. Det ger lägsta möjliga reparationskostnad.

Högtryck!

Inte bara naturen förbereder sig för kommande högtryck. Vi människor kryper ut ur vårt vinteride och förbereder för utesäsongen med allt vad det innebär, inte minst för alla fordonsägare.

Tänk på att god service borgar för lång livslängd och säker körning. Temat ’service och garanti’ behandlar vi bl.a. i detta nummer av Axeltrycket. Viktig information för alla och särskilt för dig som vill ha utökad garanti på dina nya BPW ECOPlus-axlar.

Högtryck råder också i industrin. BPW i Tyskland har anställt ytterligare 300 personer och infört 2 nya helgskift sedan hösten 2006 för att täcka den stora efterfrågan, som långt överskrider kalkylerna.

Några av oss sågs på den danska lastbilsmässan Transport 2007 i Herning, fantastiskt att bl.a. se körövningarna med 25,25 m – ekipagen. Det ska bli spännande att följa utvecklingen i övriga Europa.

Ha en riktigt skön sommar!
Fredrik Moritz
VD FOMA


Justera bromsarna!

Bilprovningens statistik från 2006 visar att andelen husvagnar som underkänts har ökat. Andelen underkända vagnar med krav på efterkontroll låg på 12 procent jämfört med 7 procent 2005. En orsak är att fler äldre husvagnar besiktigades 2006, vilket främst beror på omläggningen till längre besiktningsintervall.

Av statistiken framgår att andelen vagnar som underkändes på grund av feljusterade bromsar fördubblades jämfört med föregående år. För att förbättra statistiken, men framförallt trafiksäkerheten, är det viktigt att följa servicebokens rekommendationer om service och underhåll. Justera och kontrollera också bromssystemet även om kontrollbesiktningsintervallet förlängts.


Registrera ditt fordon i vår databas!

När du köper en ny vagn, som är utrustad med BPW-axlar, ska du alltid få med en servicebok. Det är viktigt att ägna en stunds uppmärksamhet åt detta viktiga dokument! Serviceboken innehåller information som ska säkerställa att axeln på bästa sätt kan möta de krav som ställs på den.

Garantidokument
I serviceboken för 9- till 12-tons axlar medföljer en garantiregistreringsblankett. ECOPlus-axlar kan erhålla en förlängd garantitid. En förutsättning för att få den förlängda garantin är att fordonet registreras. Efter genomförd 1:a kontroll (enligt anvisningar i serviceboken) skickas den ifyllda blanketten in till FOMA där fordonet registreras i BPWs databas. ECOPlus garantins omfattning framgår av villkoren i serviceboken.

Service- och underhållsanvisningar
I serviceboken beskrivs utförligt vilka kontroller och åtgärder som ska utföras vid olika tidsintervaller. Regelbunden smörjning och förebyggande underhåll är väsentligt för att uppnå maximal livslängd på ingående delar samt minimerar risken för oplanerade stopp (och haverier med kostsamma följdskador). Föreskriven intervall bygger på erfarenhetsvärden vid normala förhållanden. Vid mera krävande användning bör underhållsåtgärderna utföras oftare i motsvarande grad.

Garanti och reklamation
Under förutsättning att fordonet är garantiregistrerat (ECOPlus axlar) och att underhåll har utförts enligt anvisningarna, gäller garantin enligt omfattning som beskrivs i serviceboken. Garanti gäller normalt för material- och tillverkningsfel och inte på slitdelar. Om felaktighet uppstår, som kan antas falla under garantin, ska alltid fordonstillverkaren kontaktas innan reparation påbörjas, för att denne ska kunna ge råd om arbetet och eventuella reservdelar. Reklamation sker normalt via fordonstillverkaren. Reklamationsblankett, som finns på www.fordonsmateriel.se, ska fyllas i med samtliga uppgifter.


Stödhjul för obromsade släpvagnar

Winterhoff kommer under våren att köra igång produktionen av stödhjul med parkeringsbroms. Dessa är speciellt väl lämpade för obromsade släpvagnar och är enkla att manövrera; stödhjulets axel förs i sidled och blockerar i hjulets ekrar. Tillverkningen
bygger på Winterhoffs väl beprövade stödhjul med trycklager.


Succén fortsätter!

Jokons utbud av LED-belysning (lysdiod) fortsätter att skörda stora framgångar på marknaden.

Förklaringen är naturligtvis alla de fördelar som är förknippade med LED-belysningen. Den nya moderna och funktionella designen, den långa livslängden och den snabba reaktionstiden är uppskattade faktorer. Vi vill också betona att LED-belysningen är energisnål, vilket innebär en lägre förbrukning och hög belysningsintensitet.

Mängden av olika tekniska möjligheter med LED ger dig som användare stor frihet. Inte konstigt att succén fortsätter!


”Våra kunder är med i hela tillverkningsprocessen”

”Vi strävar alltid efter att ha ett så ingående samarbete som möjligt med våra kunder. Det är en viktig grundidé för vårt företag!” säger Andreas Johansson, VD på Hogstad Svets AB.

”Kunden är delaktig i processen och tillsammans går vi igenom alla detaljer – från chassitillverkning, blästring, lackering och fram till slutmonteringen.”

Hogstad Svets AB startades 1983 och har under årens lopp expanderat och etablerat sig på marknaden. Tillverkningen utgörs av tyngre släpfordon som t.ex. lastväxlar- och maskinsläp, semitrailers, tippvagnar och små kärror. Även specialvagnar som anpassas efter kundens behov och önskemål tillverkas. Hogstad Svets utför även till- och ombyggnader samt lackering och blästring. Bland företagets kunder återfinns bl.a. privata åkerier, renhållning, kommuner och vägverket. Under fjolåret levererades ca 40 släpvagnar.

”Vi har en kompetent och välutbildad personal som bl.a. jobbar med konstruktion, montering, elinstallation och lackering”, berättar Andreas och tillägger att personalstyrkan i dag uppgår till 16 personer. Hogstad Svets lokaler är belägna utmed E4:an på Östgötaslätten. Verkstadslokalen har byggts ut med en eftermontering och en miljögodkänd bläster- och lackeringsverkstad.

”Vi har nu hela vår produktion samlad i en lokal och det underlättar vårt samarbete med våra kunder, ledning och anställda”, avslutar Andreas.

Hogstad Svets levererar Super Trailer till Gotland
I mitten av februari levererades den sista av tre Super Trailer-Agro från Hogstad Svets AB. Typen är en spannmålstipp och är en ny version av Hogstads Super Trailer.

Kund är Gillerfors Åkeri AB på Gotland. Tanken är att ha ett rullande schema; en Super Trailer på Gotland, en på färjan och en på fastlandet. Trailrarna betjänas endast med två dragbilar. Vitsen med detta är att minska färjekostnaden då endast trailern skeppas – men med samma lastvikt, totalt 60 ton.

Tekniska data:

 • Super Trailer-Agro är en 4-axlad semitrailer utrustad med 13,2 m långt spannmålsflak. Helt öppningsbar vänstersida och en fast högersida, dörrar bak.
 • Lasthöjden är 2 m runt om vilket ger en transportvolym på ca 67 m3. Hydrauliskt öppningsbart rullkapell.
 • Super Trailer-Agro är utrustad med egen hydraulik som är fjärrstyrd. Normal tipphydraulik kommer från bilen och är även den fjärrstyrd. 4:e axeln är skjutbar för att nå rätt axelavstånd.
 • Samtliga axlar är utrustade med BPW trumbroms, SL-luftfjädring med enbladsfjäder (1×57 mm) och bälg 36-1 med lång slaglängd.