Axeltrycket nr. 3 2004


Styr vagnens axlar oberoende av dragbilen

Ett hydrauliskt styrsystem behöver en kontrollenhet för att fungera. TRIDEC har nu utvecklat en ny hydraulisk kontrollenhet som är mer kompakt och har nya funktioner och möjligheter.

Hydrauliskt styrsystem används vanligen på trailers, som är avsedda för last som är ovanligt lång, bred och/eller tung. Det kan vara trailers med många axlar, som behöver tvångsstyras för att garantera tillräcklig manövrerbarhet. Styrsystem kan även möjliggöra tillträde till platser, som annars är svåra eller omöjliga att nå med en normal trailer. Genom möjligheten att, via fjärrkontrollen, styra vagnens axlar oberoende av dragbilen, ökar smidigheten och manöverförmågan ytterligare.

När man använder manuell styrning av axlarna är trailerns axlar inte längre linjerade med dragbilens styrutslag. Detta innebär att man måste ställa axlarna rätt innan man återgår till normalt körläge.

TRIDECs nya kontrollenhet medger automatisk linjering av axlarna genom att trycka på en knapp. Detta kan till och med göras även om inte trailern och dragbilen står i linje. Det finns även möjlighet att styra andra hydrauliska funktioner via kontrollenheten t ex ramper, stödben mm. Kontrollenheten är utrustad med en handpump, som möjliggör nödkörning av systemet vid ev strömbortfall.


Originaldelar för säkerhets skull

Den största utmaningen med skivbroms är, att utveckla ett belägg som behåller sin vidhäftning till bakplattan.

De enorma påfrestningar samt temperaturtoppar på upp till 800°C, som kan uppkomma vid inbromsning, måste ledas genom belägget och vidare till bakplattan. En del av denna värme kommer att finnas kvar i belägget men ej till den grad, att det nedsätter bromsens egenskaper.

I BPWs senaste version av bromsbelägg sitter små mässingstift i bakplattan för att väl förankra belägget. Mellan belägg och platta ligger dessutom ytterligare ett värmeledande skikt, som effektivt för bort värmen i bromsbelägget. På så vis får man samtidigt en lägre arbetstemperatur och bättre klimat för tätningar och gummibälgar i bromsoket.

Förändringen i bromsbeläggets form innebär att gamla belägg ej passar i nya ok men nya beläggformen går bra i gamla ok.

Optimerad förankring mellan belägg och bakplatta

Till våra bromsok med tangentiell infästning som lanserades under hösten 2003, kom en förändring i bromsbeläggets utformning. Anledningen är, att man ej ska använda den äldre modellen av belägg i det nya bromsoket, utan det är viktigt, att det förbättrade utförandet används för att erhålla optimal bromsverkan. Däremot går det utmärkt, att använda de nya beläggen i de gamla oken.

För att erhålla högsta kvalitet på inbromsningar är det oerhört viktigt, att alla inblandade delar är väl anpassade för varandra. Enda sättet att säkerställa denna kvalitet är att använda originalprodukter. BPWs logga finns tryckt och artikelnummer är instansat på bakplattan. Beläggen levereras i BPW- märkta kartonger och är på så vis enkla att identifiera.