Axeltrycket nr. 3 2007


Winterhoffs nya stödben SF60

Under hösten har Winterhoff kommit ut med sitt nya stödben SF60. Här några fakta:

  • Stödbenets fyrkantsrör har dimensionen 60×60 mm
  • Tillåten belastning 1 300 kg
  • Typ 3520 resp 3540 levereras utan vev, med sexkantsfattning, nyckelvidd 19 mm
  • Alla delar är förzinkade
  • Vev finns att tillgå

Tvångsstyrt eller medspårande?

Vi ser tydligt att intresset för styrbara axlar ökar på marknaden, såväl inom lastbils- som lantbrukssidan. Det finns flera olika orsaker till detta. I vissa fall är styrning av en eller flera axlar nödvändig för att uppfylla kraven på kurvtagningsförmåga.

En annan orsak kan vara att t ex en hydraulisk tvångsstyrd trailer möjliggör att man kan lösa transportuppgifter, som annars vore omöjliga. Genom att ha en av trailerns tre axlar medspårande får man mindre däckslitage och lägre bränsleåtgång. Dessutom blir manöverbarheten bättre.

Både medspårande (LL) och tvångsstyrda (L) axlar
BPW erbjuder både medspårande (LL) och tvångsstyrda (L) axlar. Skillnaden är att den medspårande axeln svänger beroende av kraften från vägbanan och däcket. Principen är densamma som på varuvagnen i mataffären. Den tvångsstyrda axeln styrs genom ett mekaniskt eller hydrauliskt styrsystem. Det innebär, att styrutslaget är beroende av vinkeln mellan dragbil och trailer. Med tvångsstyrning har man möjlighet att styra flera av (eller alla) trailerns axlar och därmed dramatiskt förbättra manövrerbarheten. Vid hydraulisk tvångsstyrning finns även möjligheten att manuellt styra trailern oberoende av vinkeln till dragbilen. Tvångsstyrning medger även styrmöjlighet vid backning. En medspårande axel måste spärras i mittläget vid backning, om den inte utrustas med ett separat system för tvångsstyrning av axeln vid långsam rangering.

En tvångsstyrd axel har ända
upp till 43 grader styrutslag

Den medspårande axeln har ett
maximalt styrutslag av 27 grader

Komplett program
FOMA är representant för styrsystemstillverkaren TRIDEC, som har ett komplett program av olika system.

Detta innebär att vi, tillsammans med släpvagnsbyggaren, kan ta fram ett skräddarrsytt utförande för varje behov. De enklaste systemen hittar man på s k Citytrailers, som har en mekaniskt styrd, stel axel monterad på en vändkrans. Mer avancerade system kan man hitta på t ex maskintrailers med flera hydrauliskt tvångsstyrda L-axlar. Via trådlös fjärrkontroll kan man, förutom att styra axlarna, även manövrera andra hydrauliska funktioner på trailern.

Alla möjligheter med TRIDECs system kan lätt beskådas på TRIDECs hemsida:
http://www.tridec.nl