BPW Active Reverse Control – Lika lätt att backa som att köra framåt

Äntligen slipper lastbilschaufförer slita för att backa en fullastad trailer. Tack vare det smarta styrsystemet för bakre  styraxel – BPW Active Reverse Control kan alla bli mästare på manövrering.

Släpfordon utrustade med medspårande axlar följer nästan exakt i dragfordonets bana. Medspårande axlarna, som också ligger till grund för snurrstolar på kontor och kundvagnar, ger trailern en unik kurvtagningsförmåga och otroligt snäv svängradie, vilket sparar både bränsle och däck. Sidkrafterna som uppstår i däcken fördelas jämnt mellan alla axlar. Enligt tester kan, tack vare den förbättrade  svängradien, sparas cirka 1000 liter diesel och fyra däck, vid en årlig körsträcka på 100 000 kilometer.

Fram tills nu kunde styrfunktionen användas endast vid körningen framåt. Tack vare BPWs Active Reverse Control kan hanteringen av släpfordonet ske även vid backning.

Systemet, som kom tvåa i kategorin ”Trailer Innovation Award 2019” på IAA mässan för nyttofordon, består av en styrenhet, en hydraulikenhet och en styrcylinder med integrerad spårningssensor. Styrcylindern är monterad på den medspårande axeln och drivs via hydraulikenheten med tank. Styrningen fungerar helt automatiskt:
När föraren lägger i backväxeln aktiveras styrningen via backljusen, rotationshastighetsgivaren och rotationsriktningsgivaren. Styrenheten använder innovativ sensorteknik som automatiskt upptäcker styrningens riktning och vinkel.

Fordon med aktiva styrsystem är skräddarsydda lösningar. Vi ville erbjuda en produkt som perfekt kompletterar vår portfölj och underlättar installationen och integrationen i befintliga fordonskoncept, berättar Bernhard Rossenbach, produktchef på BPW.

Det kompakta systemet behöver inget separat godkännande och kan installeras på bara ett par timmar. BPW Active Reverse Control går att eftermontera, beroende på axel. Systemet finns även för lågbyggda trailers.

Enligt Daniel Dautzenberg, chef för konstruktion och utveckling på fordonstillverkaren Schwarzmüller där det första hjälpstyrsystemet togs i drift 2018, är BPWs Active Reverse Control det första verkliga Plug & Play-systemet bland hjälpstyrsystemen på marknaden.

Tack vare att axeln hade förberetts och förmonterats på fabriken, gick installationen och idrifttagningen både snabbt och enkelt. När fordonsparametrarna hade matats in, imponerade systemet på oss med snabb responstid, både under provkörning och i drift.”

Hur fungerar det?

I denna video kan du se hur systemet fungerar: https://youtu.be/ZdbSDyeL4ds?t=19

Mer information

FOMA informerar – BPW Active Reverse Control PDF