BPW iSC säkerhetskoppling för husvagnar

Smidig säkerhetskoppling från BPW för ökad trafiksäkerhet och körkomfort

BPW iSC, som den nya säkerhetskopplingen heter, dämpar mot slingriga och hastiga rörelser vilket ger ökad trafiksäkerhet och körkomfort. Tack vare den integrerade stabilisatorn i form av friktionsbelägg minskar risken för pendling och krängning.

Med smidig enhandsfattning är det mycket enkelt att använda kopplingen. Driftsäkerheten garanteras av en kopplingsindikator som visar att iSC är korrekt kopplad, samt en inbyggd förslitnings- indikator för friktionsbeläggen. Den nya säkerhetskopplingen är godkänd för hastigheter upp till 100 km/h.

BPW iSC passar alla vanligt förekommande påskjutsbromsar med infästning från 35 mm till 50 mm. BPW iSC kräver ingen särskild besiktning.

  • Enhandsfattning för enkel användning
  • Kopplingsindikator för korrekt på/från-koppling
  • Förslitningsindikator för friktionsbelägg
  • Integrerad stabilisator
  • Godkänd för hastigheter upp till 100 km/h
  • Ingen besiktning krävs
Artikelnummer Benämning Maxvikt släp
05 803 13 39 0 BPW iSC 3,0t 3000 kg
05 803 13 40 0 BPW iSC 3,5t 3500 kg

Läs mer:
FOMA informerar: BPW iSC
BPW iSC Montering- och bruksanvisning