ECO Air COMPACT – vår nya trailerstandard

Den moduluppbyggda luftfjädringen ECO Air COMPACT och de lätta lufttankarna skapar tillsammans ett optimalt system, som är vår trailerstandard vid körning on-road med axellast 9 ton.

Den innovativa tekniken gör systemet snabbare, enklare och lättare i många avseenden. Oavsett om det gäller logistik, tillverkning, användning eller underhåll: ECO Air COMPACT garanterar hög effektivitet. ECO Air COMPACT är anpassad till LEAN-tillverkning som används inom bilindustrin.

Färre varianter och förenklad montering leder till kortare ledtider och därmed lägre kostnader. Innovativa detaljer som diagonala skruvförband och den speciella gummi-/stålbussningen garanterar lång livslängd. Med få komponenter får man en robust och underhållsfri konstruktion. Din trailer blir lönsam även på lång sikt.

Fördelar:

  • Den nya dubbelsidiga axellyften kan enkelt monteras på främre fästet. Vikten har reducerats med 12 kg och monteringstiden förkortats med 50% i jämförelse med tidigare system.
  • Den nya gjutna länkarmen består av två delar i ett robust utförande. De enskilda komponenterna är inte svetsade och kan därför lätt bytas ut.
  • Två justerbara främre fästen ger fordonstillverkaren optimal handlingsfrihet när det gäller hjulinställning.
  • Hanteringen hos fordonstillverkare och även logistiken förenklas, tack vare ett begränsat antal komponenter. Om något går sönder, behövs endast de skadade delarna ersättas, vilket innebär lägre driftskostnader.
  • Användning av lätta material reducerar vikten vilket i sin tur innebär ökad lönsamhet. Därför erbjuds ECO Air COMPACT i kombination med en annan produkt – den lätta ECO Air lufttanken. Denna lufttank har upp till 60% lägre vikt i jämförelse med dess motsvarighet i stål. Det högteknologiska kompositmaterialet och den speciella tillverkningsprocessen bidrar till lång livslängd.
  • Den speciella gummi-/stålbussningen har en asymmetrisk utformning, är anpassad till belastningar och har inga urholkningar. Den optimala axiella och vertikala spårhållningen ökar körkomforten och minskar däckslitaget. Homogen kraftabsorbering och jämn spänningsfördelning garanterar jämn gång och lång livslängd.

Mer information om ECO Air COMPACT:
Broschyr: BPW Luftfjädring
Broschyr: ECO Air COMPACT (eng)
Viktiga installationsanvisningar: ECO Air COMPACT

Publicerat den
Kategoriserat som Aktuellt