ECO Tronic TCONTROL – allt under kontroll

ECO Tronic TCONTROL är ett innovativt telematiksystem som förser dig med aktuell information om alla viktiga EBS-data som lasttillstånd, serviceintervall och bromsarnas skick. Systemet kontrollerar även dina fordons lufttryck och informerar om avvikelser.

Effektiv fordonsparksstyrning
ECO Tronic TCONTROL använder GPS-systemet och lämnar information om var din trailer befinner sig. Därmed är din trailer inte bara bättre skyddad mot stöld utan du får även en komplett ruttkontroll och kan på så sätt optimera transportkostnader och energiförbrukning. Speciellt viktigt för styrningen av din fordonspark är den kontinuerliga överblicken av hur dragbilar och trailers är kombinerade.

Högsta säkerhet
Med ECO Tronic TCONTROL höjs inte bara din fordonsparks effektivitet utan även säkerhet för varje enskild transport. En dörrsensor ger dig möjlighet att kontrollera lastnings- och lossningstiderna och vid behov optimera dessa. Dessutom aktiveras larm om trailerns kylaggregat inte fungerar. Därigenom uppnås en kvalitetssäkring av hela temperaturkedjan.

Tack vare aktuell information om din fordonpark och det globala BPW servicenätet kan du lita på att last och trailer kommer säkert till destinationen.

Ladda hem PDF (eng):
BPW broschyr: ECO Tronic TCONTROL