Ermax underkörningsskydd

Nya regler – Nya krav

För att öka säkerheten i samband med kollisioner bakifrån kommer kraven på underkörningsskydd
att bli högre. Med de nya reglerna ska fordonet kunna motstå högre krafter och ha en lägre markfrigång.

Testvärdena (N2, N3 över 3,5 Ton för tunga fordon och 03,04 för släp över 3,5 Ton) för underkörningsskyddens hållfasthet ska nästan dubbleras.

I dagsläget testas underkörningsskydd enligt ECE R58-02. Under de närmsta tre åren kommer ECE R58-03 med sina högre krav att träda i kraft, specifikationerna för de kommande kraven finns i tabellen ovan.

› Dagens underkörningsskydd (som uppfyller R58-02) får monteras på fordon som omfattas av enskilt godkännande till 1 september 2021.

› Fordon som typgodkänts innan 1 september 2021 får använda dagens underkörningsskydd till 1 september 2021.

› Fordon typgodkända efter 1 september 2021 måste uppfylla kraven i ECE R58-3.