ETT = En Trave Till – projektet ur förarens synvinkel

Samtliga släp är utrustade med BPW traileraxlar och AL II luftfjädring med svetsade fjäderbäddar.
Den nya axelkonfigurationen innebär över 200 kg viktbesparing jämfört med tidigare ETT-fordon.

Roger Henriksson är testförare för ETT-ekipaget
som vi har skrivit om bl a i Axeltrycket nr 2/2013.

Ett projektet startades 2007 i syftet att påvisa att längre och tyngre fordonstyper klarar transporter längs
befintliga vägar samtidigt som man kan sänka koldioxidutsläppen och transportkostnaderna utan att äventyra
trafiksäkerheten eller öka vägslitaget.

Se en spännande film om hur det är att köra 30 meter lång och 90 ton tung timmerbil.

Publicerat den
Kategoriserat som Aktuellt