EU:s nya däckmärkning börjar gälla i november

Från och med november 2012 måste alla nya däck ha EU-däcketiketten i form av en dekal.

Den nya EU-däcketiketten visar viktiga säkerhets- och miljöaspekter för ett däck. EU-däcketiketten påminner om den etikett för energimärkning som finns på vitvaror och gör det enkelt att jämföra olika däck med avseende på våtgrepp, bränsleeffektivitet och buller.

Bränsleeffektivitet
Ett mått på däckets rullmotstånd, vilket påverkar bränsleeffektiviteten hos ditt fordon. Ju lägre rullmotståndet är, desto mindre energi förbrukar däcket, vilket minskar bränsleförbrukningen och därmed koldioxiutsläppet.
Anges med värden från A till G (från låg till högre bränsleförbrukning).

Grepp/bromsförmåga på vått väglag
Ett mått på däckets bromsförmåga på våta vägar. Däck med utmärkt våtgrepp minskar bromssträckan på våta vägar, vilket ökar säkerheten när det regnar.
Våtgreppet klassificeras med hjälp av värden från A till F (från kort till längre bromssträcka under våta förhållanden).

Buller
Ett mått på det yttre buller som däcket genererar, angett i decibel. Däckets bullerklass anges med tre ljudvågemarkeringarna, en våg till tre vågor (tre vågor är den aktuella gränsen, två vågor upfyller kommande lagkrav och en våg är ytterligare 3 dB under den kommande gränsen).