FOMA stödjer kampen mot barncancer!

Varje år ger vi ett bidrag till Barncancerfonden för att stötta forskningen och se till att drabbade barn
och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Besök gärna Barncancernfondens hemsida och bidra du också.