Förbättring av TSB bromsen

Det har visat sig att vid körning på dåliga vägar och i skogen, så slits undre kåpan upp och det tränger in vatten. Därför kommer vi på skogs- och flisvagnar och vagnar som går på dåliga vägar att montera en RF kåpa 10.09.801.08.08.0.

Kåpa standardutförande

Kåpa FOMA HD utförande

Publicerat den
Kategoriserat som Aktuellt