Hållbar utveckling över generationer

BPW deltar i FNs Global Compactinitiativ och har beskrivit sitt engagemang för människa och miljö i  sin första Communication on Progress

FNs Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ för företag. Global Compact uppmuntrar de deltagande företagen att ta initiativ och avsätta resurser för att främja de olika principerna.
Dessa är tre av de tio principerna i FNs Global Compact:
Företag förbinder sig att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker, ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande och uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. BPW gick med 2016 och har nu i sin första Communication on Progress beskrivit sitt åtagande gällande hållbar utveckling.

– BPW har en stark moralisk kompass, enligt Managing General Partner Achim Kotz. Kommande rapporter kommer att mäta framstegen på de specifika områdena.

Ansvar för människan och miljön

Hållbarhet innebär att man tänker och agerar ur ett perspektiv som sträcker sig över generationer framöver, betonar rapporten. Principerna ”Hållbarhet” och ”Företagsansvar” har varit en del av BPW i generationer. BPW har exempelvis använt alternativa energikällor sedan företaget grundades 1898. Hammarkvarnen i Bergische Patentachsenfabrik Wiehl, där patentaxlar tillverkades för vagnar och kärror, drevs med vattenkraft.
Anläggningen i Wiehl fortsätter än idag att driva ett vattenkraftverk som genererar en del av den elektricitet som förbrukas av företagets huvudanläggning.

Denna teknik kompletteras med takmonterade solpaneler. Sedan sommaren 2017 upphandlas hela anläggningens elektricitet från förnybara källor med ursprungsgaranti.

Effektivitet var högsta prioritet för fordonsägare redan för 120 år sedan, och axlarna som tillverkades av BPW besparade ägarna det dagliga arbetet med att smörja axlarna med vagnsfett, som i sin tur sparade tid, arbete och resurser.

– Våra mål att erbjuda fordonstillverkare och fordonsägare marknadsledande innovativa lösningar, effektivitet, säkerhet och lönsamhet har förblivit oförändrade än idag, kommenterar Achim Kotz.

– Våra värderingar definierar våra strategier, produkter och tjänster och de ger oss vägledning i tider av förändring. Samtidigt åtar vi oss att agera ansvarsfullt och konsekvent.

Förutom att fokusera på tekniska innovationer värnar vi också om våra anställdas välbefinnande och trivsel. BPW är en varm förespråkare för utbildning – företaget gynnar inte bara akademiskt begåvade talanger, utan också unga människor med inlärningssvårigheter.

Bland övriga åtaganden finns ålders-anpassade arbetsplatser och stöd för föräldrar som vill hitta balans mellan arbete och familjeliv. Härmed är den vägledande värdegrunden för all vår affärs-verksamhet självklar: för BPW finns det ingen innovation utan ansvar för människor och miljö. Förutom att framställa Communication on Progress, har BPW även antagit en uppförandekod, som styr de vardagliga affärsmetoderna.

Helhetskoncept

Rapporten visar att BPW stödjer även de globala megatrenderna som urbanisering och digitalisering genom att engagera sig i utveckling inom områdena eltransporter och digital kommunikation. Företaget är medvetet om sitt ansvar när det gäller den globala tillväxten av trafikvolymer.

Samtliga produkter och tjänster från BPW är utformade för att minska bränsleförbrukningen, slitage, stillestånd, tomma körningar, trafikstockningar, buller och avgasutsläpp.

Elektriska och lättviktslösningar, smart telematik, förstklassig kvalitet och support ökar effektiviteten och minskar belastning på miljön – här kan nämnas exempelvis eldrivna transportbilar för innerstäder med elaxeln eTransport.

eSolution är ett antaget begrepp för BPWs utvecklingsarbete där utbyte av dieselmotorer är en del av helhetskonceptet för framtida transport- och logistiklösningar.