Ny lagerteknikserie ECO Plus 3 med offset 0

Den 1 oktober startade produktionen av 9 tons axlar med ECO Plus 3 lagerteknik för trum- och skivbroms 22,5″ med offset 0 och 10 hjulbult.

Fördelar med ECO Plus lagerteknik:

  • Underhållsfritt slutet lagersystem: 3(5)-års ECO Plus-garanti med obegränsad körsträcka
  • Automatiskt inställt lagerspel genom axelmutter med integrerad vridmomentbegränsning
  • Snabb demontering/montering enligt formel 1-principen, via central axelmutter
  • Koniska DIN ISO-rullager som finns tillgängliga över hela världen
  • Smidig smörjning av lagren med fettkammare
  • Ytterligare förbättrad tätning med den nya robusta ECO-seal-tätningen och navkapsel med gänga och o-ring (minskat åtdragningsmoment)

Produktionsstarten kommer även användas till revision av trumbromsprogrammet som kommer att anpassas efter marknadens behov.

För fordonstillverkare kommer det innebära färre varianter och därmed möjlighet till mer flexibla och
effektiva lösningar. För fordonsägare kommer det innebära lagerhållning av färre varianter, snabbare
tillgång till reservdelar och därmed en mycket snabbare service.

Observera följande tekniska ändringar med ECO Plus 3:

BPW-bromscylinderfaste-N_z_2758743000_N-Grp          BPW-bromscylinerfasteR_z_206831_EP3_SN4218_R-Grp
 
Standardisering av bromscylinderfäste
I dagsläge finns två bromscylinderfästen, N och R. Dessa skiljer sig åt med en liten vinkelposition på 10° som ursprungligen användes för dränering av bromscylindrar. Eftersom alla cylindrar nu har dräneringshål, behövs inte utförandet med vinkelpositionen längre.På grund av detta kan bromscylinderfästena ändras till typ R, som blir den nya standarden med betydligt mer utrymme i den övre delen.
 
 
BPW-nockaxellängd_z_206831_EP3_SN4218_mitLuftfederung
 
Standardisering av nockaxellängder
Inom BPW chassikomponenter påverkas nockaxellängden av måttet mellan bromscylindrarna och utrymmet mellan cylindrarna och luftbälgarna.I framtiden kommer BPW att erbjuda en standardiserad längd för singelhjul och en för tvillinghjul. Om det krävs en annan nockaxellängd p g a utrymmesskäl (t ex större avstånd mellan bromscylinderfästena för fordon med utrymmesbehov i mitten av fordonet), kommer man att kunna erbjuda två ytterligare längder som tillval.

Observera följande:

  • Standardiseringen av nockaxellängden berör endast stela axlar på 9 ton med ECO Plus 3 lagertekniken för trumbroms. Andra axellaster och utföranden (styrbara axlar, axeltappar, pendelaxlar) påverkas ej.
  • Vid användning av ECO Plus 3 lagertekniken ökar totalbredden, med bibehållen spårvidd,
    med 28 mm (ET 0).

Läs mer:

FOMA informerar: ECO Plus 3 – 22,5″ med offset 0