Ny SSF-certifiering för kulhandskelås ROBSTOP

SSF-Certifiering Robstop

SSF-certifieringen av kulhandskelåsen Robstop är nu uppdaterade och har förlängts till och med 2021-12-31.

Certifieringen avser följande artiklar.

Artikelnummer
641525 WS 3000
641527 WW 13-150
641529 WW 30-K

Intyg 8-841 Kulhandskelås Robstop WS3000 S

 

Intyg 11-107 Kulhandskelås Robstop WW13_150-K Plus

 

Intyg 8-840 Kulhandskelås Robstop WW 30