BPW historia

Mer än 110 år BPW. Tiderna förändras.

Miljömedvetande, engagerade medarbetare och senaste teknik har en lång tradition hos BPW. För mer än 110 år sedan utvecklades och tillverkades den fösta axeln. Sedan dess står nyutveckling och produktförbättringar på dagordningen hos BPW.

1898

BPW grundades som Bergische Patentachsenfabrik GmbH i Wiehl. De första produkterna var smörjaxlar för lantbruksvagnar och patentaxlar för droskor. Medan smörjaxlarnas axeltappar regelbundet måste eftersmörjas med fett har patentaxlarna en långtidssmörjning.

1903 – 1909

BPW utvecklar en ny sorts patentaxel som av fackpressen bedöms ”som epokgörande uppfinning”. Den nya axeln kallas NOKO-axel efter de båda första bokstäverna i ägarnas efternamn.

1920-talet

I början av 20-talet börjar BPW att tillverka glidlageraxlar för lastbilssläpvagnar.

1924

Tillsammans med SKF utvecklar BPW axlar med koniska rullager. Dessa axeltyper revolutionerar byggandet av släpvagnar och möjliggör att hjulen med träekrar på lantbruksvagnar kan ersättas med järnhjul med gummidäck.

1929

BPW registreras som företagslogotyp.

1937

Sedan 1937 är BPW ett kommanditbolag.

1948

En ny företagslogotyp tas fram.

1958

Hos BPW startar övergången från den massiva till den ihåliga axeln.

1968

För den exemplariska integreringen av fabriken i landskapet tilldelas BPW en guldmedalj i den tyska nationella tävlingen Industri och landskap.

1973

BPW luftfjädringar tillverkas sedan 1973 i ett viktoptimerat utförande.

1985

BPW förser sina bromsar med asbestfria belägg.

1991

För att kunna erbjuda kunderna maximal säkerhet har BPW utvecklat ett kvalitetsstyrningssystem som kan tillämpas inom alla produktionsområden. Certifiering enligt ISO 9001 genomfördes redan 1991 och valideras sedan dess regelbundet.

1994

BPW ändrar sitt namn, med bibehållen företagsform, till BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft och förnyar företagslogotypen.

1995

Utifrån ansvaret gentemot regionen och dess invånare har BPW redan sedan många år genomfört åtgärder för att skydda miljön. Dessa åtgärder har definierats som ett företagsmål med samma vikt som hög teknisk standard, kvalitet, innovation och valuta för pengarna. Därför arbetar BPW sedan 1995 med EMAS, enligt EU:s miljöstyrningsförordning.

1998

BPW firar 100-årsjubileum som global tillverkare av axlar för personbilssläpvagnar, husvagnar, lantbruksvagnar och lastbilssläpvagnar.

Idrifttagning av världens första KTL-ytbehandlingsanläggning för axlar för lastbilssläpvagnar.

Det nya BPW monteringscentret möjliggör flexibel tillverkning av skiv- och trumbromsaxlar.

1999

Introduktion av ECO Plus, världens numera mest sålda axelsystem.

2000

BPW presenterar för första gången på IAA ett koncept för en elektriskt manövrerad skivbroms med fast bromsok – ECO-DISCtronic.

Drifttagande av det nya logistikcentret.

2001

Introduktion av den nästan underhållsfria luftfjädringen Airlight II.

EMAS (EU:s miljöstyrningsförordning) ersätts hos BPW med certifiering enligt DIN ISO 14001.

2004

Introduktion av den nya luftfjädringen AirlightDirect.

2007

Introduktion av den nya axelgenerationen ECO Plus 2.

2009

Serietillverkningen av den egna skivbromsen ECO Disc för påhängsvagnar
och den egna ECO Tronic EBS.

 

BPWs hemsida