För släpvagnar | Trailer

Transporter av toppkvalitet

Snabbhet, flexibilitet och punktlighet – detta förväntar kunderna av ett transportföretag. Med hjälp av Cargofleet-tjänsten är det lätt att uppfylla dessa kriterier, eftersom arbetets gång från sändning till fakturering blir enklare, tydligare och kostnadseffektivare. Servicen erbjuder en tydlig översikt av transporterna.

Funktioner för släpvagnen:

DoorMonitor — Övervakning av lastutrymmet

FuelMonitor — Uppföljning av temperaturregulatorns bränsleförbrukning

TempRecorder — Temperaturlogger

TireMonitor — Uppföljning av tryck och temperatur hos däcken

TempMonitor — Uppföljning av temperaturregulatorn