QR-koden – det digitala DNA:et

Bakom den nya QR-typskylten ligger ett långtgående digitaliseringskoncept hos BPW, som hjälper till att följa komponenterna under hela deras livslängd

Alla enskilda delar har redan en laserapplicerad mikrostreckkod som exakt dokumenterar den interna produktionsprocessen och gör att den kommer att förstås även om 30 år.

Leverantörer, dotterbolag och utomstående partners kommer gradvis inkluderas i BPWs digitaliseringskonceptet. Med hjälp av den kostnadsfria appen kan man lätt skanna koden som finns på axeln som sedan leder dig direkt till rätt information och dokumentation. Du får även information om vilka reservdelar och komponenter som passar just den axeln som du skannat.

Förkortningen QR står för ”Quick Response” och är en avancerad form av streckkod med många användningsområden. QR-kod är i grunden en tvådimensionell streckkod som består av svarta moduler i kvadratiskt mönster på en vit bakgrund. Koden avläses med hjälp av en QR-skanner och lever upp till sitt namn eftersom det blir en mycket snabb respons mellan mottagaren och avsändaren.

Mobilappens struktur, grafisk design och funktionslogiken är kända från världens ledande shoppingportaler och kan därför användas intuitivt. Användaren kan bläddra i produktlistorna med fingret och zooma in detaljer i produktritningarna och sprängskisserna med två fingrar. Menygrafiken optimeras automatiskt för en smartmobil eller pekplatta beroende på enheten som används; språket tas också direkt från enheten och behöver inte ställas in för sig.

Dr. Markus Kliffken, medlem i styrelsen och telematikutvecklinsansvarig på BPW, kommenterar:
– Den nya typskylten är det första steget mot nya digitala tjänster för fordonstillverkare, fordonsanvändare och verkstäder. Vi var särskilt noggranna vid utformningen av appen för att kunna vara säkra på en intuitiv användarupplevelse och konsekvent informationskvalitet redan från dag ett. Alla tekniska ritningar och mått är på en hög och jämn nivå. QR-koden gör det möjligt för oss att bygga ut vårt utbud av tjänster och information stegvis i framtiden.