Robust axel för kraftfull drivning

BPW har lanserat en ny hydraulisk drivaxel AGRO Drive. Den kraftfulla hydrostatiska drivningen håller jordbruksmaskiner och trailers rullande även under de allra svåraste förhållanden.

Traktorn mobiliserar all sin kraft för att plöja genom den tunga marken men trots konstant fyrhjulsdrift och högpresterande terrängdäck kan inte den kraftfulla maskinen överföra sitt enorma vridmoment till marken. Rullmotståndet under de breda lågtrycksdäcken till den tunga gödseltanken på släpet blir helt enkelt för stort. Allvarliga skador på grödan är bara ett litet steg bort – genom att fortsätta sin färd skulle traktorn sjunka ännu djupare ner i marken och lämna djupa spår.

Lantbruksfordon når ofta sina gränser i backar och på mjuk, löspackad mark, men Peter Lindner, BPWs chef för lantbruksförsäljning i Tyskland, har goda nyheter för sådana situationer.

– BPW har utvecklat en hydraulisk drivaxel för jordbrukstrailer som underlättar framkomligheten och förhindrar stopp på dessa underlag, förklarar han. BPW AGRO Drive håller utrustningen i rörelse även under de allra svåraste förhållanden. Med en knapptryckning kan traktorföraren få extra dragkraft som behövs för att driva utrustningen framåt eller bakåt i det kritiska ögonblicket.

Principen är enkel – BPW AGRO Drive fördelar den tillgängliga kraften på ytterligare en axel. Dess placering direkt under lasten fördelar vikten väl och låter drivningen övervinna rullmotståndet och driva hela utrustningen framåt.

– Eftersom drivningen bara hjälper till vid behov, avleds inte den tillgängliga kraften när den inte behövs. Denna lösning bevarar värdefulla energiresurser, förklarar Lindner.

Bra grepp är absolut nödvändigt, särskilt när marken ska odlas. När greppet inte är bra, blir även de mest avancerade redskapen ineffektiva. Noggranna tester, som BPWs ingenjörer har gjort ute på fälten, har påvisat att även högpresterande fyrhjulsdrivna traktorer snabbt når sina gränser när de drar tunga maskiner efter sig.

Problemet är att traktorns drivaxlar ofta saknar den nedåtriktade kraften som behövs för att omvandla motorns höga vridmoment till en framåtgående rörelse på våt och tung mark. En annan faktor som spelar in är att lantbruksmaskiner som dras på släp blir allt större och tyngre, vilket kräver ytterligare drivkraft.

AGRO Drive erbjuder enorma fördelar. Den nya drivaxeln eliminerar de kostsamma stilleståndstiderna som uppstår när lantbrukarna väntar på idealiska markförhållanden.

Tvåstegs uteffekt

Jämfört med andra hydrauliska drivenheter ligger den avgörande skillnaden i BPW AGRO Drive:s tvåstegs uteffekt. Det första hastighetssteget ger maximalt vridmoment – för situationer som kräver största möjliga drivkraft. När detta steg är inkopplat kan traktor-trailer-kombinationen färdas och arbeta i hastigheter på upp till 6 km/h.

I det andra steget, där alternativa cylindrar avaktiveras selektivt, minskas vridmomentet och färd-hastigheten ökas till 10–13 km/h. Axelns maximala uteffekt ligger på 37 000 Nm moment, med en  hydraulisk matning på 400 bar nominellt, men traktorer som levererar ett arbetstryck på 200 bar klarar ändå av att driva axeln. Drivsystemet kopplar in frihjulet senast när färdhastigheten når 15 km/h.

Mångsidighet

En ytterligare fördel med AGRO Drive är de få komponenterna. Underhållsarbete kan utföras och bromsbelägg bytas ut utan att hydraulmotorn behöver tas bort. Bromstrumman tas bara smidigt av från axeln.

Drivaxeln kan installeras i trailers med bladfjädring, luftfjädring eller hydraulisk fjädring. Den maximala axellasten upp till en hastighet på 40 km/h är imponerande 13 500 kg.

Systemet sköts från en liten terminal i traktorhytten. Föraren ser knappar som exakt styr tryck, färdriktning, hastighet och frihjulsgång. Föraren kan enkelt övervaka hela systemet bara genom att titta på displayen. Dessutom erbjuds som standard ett gränssnitt för enkel anslutning av ett system för däcktrycksreglering. Detta gör att föraren, under färd, kan justera däcktrycket i trailerns lågtrycks-
däck så att de passar extrema markförhållanden. Det går även att integrera andra sensorer i axeln för att inhämta viktig information om hastighet, rotationsriktning och ABS. AGRO Drive väger ca 350 kg.

Investering i en drivaxel kan löna sig, särskilt om man kan eliminera behovet av att köpa en kraftfullare traktor. Trailers som har AGRO Drive-axlar kan dras av relativt svaga maskiner.