BPW

Om BPW Group

BPW Group, baserat i Wiehl i Tyskland, är en internationell mobilitets- och systempartner för transportindustrin. BPW-koncernen erbjuder innovativa lösningar och produktportföljen sträcker sig från axlar, fjädringssystem och bromsteknik (BPW), låssystem och karosserikomponenter (Hestal), belysningssystem (Ermax) och kompositteknik (HBN-Teknik) till användarvänliga telematikapplikationer för lastbilar och trailers (idem telematics).

BPW-koncernens produkter och tillhörande service hjälper tillverkare att kostnadseffektivisera tillverkningsprocesser och ger fordonsanvändare maximalt mervärde vid lastnings- och transportprocesser. BPW-koncernen omfattar 70 företag globalt och sysselsätter ca 7 000 personer.

Som ett led i vårt systempartnerskap erbjuder FOMA lösningar som håller släpvagnen rörlig, säker, upplyst, intelligent och digitalt ansluten.


BPW fabrik i Wiehl

Om BPW Bergische Achsen KG
BPW Bergische Achsen KG, som är moderbolaget i BPW Group, och har sedan 1898 utvecklat och tillverkat chassikomponenter för lastbilar och släpfordon på sin huvudanläggning i Wiehl. BPWs produkter omfattar axlar, fjädringssystem och bromsteknik. BPWs släpvagnsaxlar och aggregat används i miljontals fordon runt om i världen. Ett stort utbud av tjänster ger fordonstillverkare och fordonsanvändare möjlighet att öka den ekonomiska effektiviteten i produktions- och transportprocesserna.

Släpfordon och påhängsvagnar, lantbruks- och industrifordon

BPW-produktutbud-2014
För större bild dubbelklicka på bilden

Hemsida

www.bpw.de