Se upp för piratkopior

Skivbromsok är en kritisk säkerhetsdetalj. Det ställer stora krav på ingående komponenter för att säkerställa korrekt funktion.

Stora krafter ska överföras och justeringsmekanismen ska garantera att beläggspelet efterjusteras utan att orsaka anliggande broms och risk för överhettning. BPW erbjuder renoveringssatser som innehåller de delarna som kan bytas utan att äventyra bromsens funktion och säkerhet. Det innebär att tryckstycken med gummibälgar kan bytas och okets glidfunktion kan renoveras.

Hävarmen med överföringsdetaljer samt justermekanismen inne i oket är mycket avancerade tillverkningstekniskt och monteringsmässigt. Dessa komponenter tillhandahålles därför inte som original reservdel.

Det finns aktörer på marknaden som erbjuder delar och renoverade ok som inte passerat BPWs kvalitetskontroll och ”end-of-line-test”. För att kontrollera dessa piratkopiornas kvalitet har BPW låtit renoverade ok genomgå samma test som originaldelarna utsätts för.

Resultatet var skrämmande.
Ett flertal vitala delar och funktioner klarade endast 1% av testprogrammet. Detta skulle i verklig drift orsakat driftstopp p g a haveri eller varmgång på grund av anliggande broms.

  • Användande av piratkopior omfattas inte av BPWs garanti
  • Bromsfunktionen kan reduceras kraftigt eller helt utebli
  • Anliggande broms kan orsaka överhettning och i värsta fall brand

Originaldelar i oket kan identifieras genom:

  • Tryckstyckplåtens skruvar säkrade med lim
  • Tryckstycksplåten märkt med BPW logo och kodnummer
  • Tryckstyckena märkta med symbol och kodnummer
  • Okets id-skylt sitter över hävarmsbulten och skadas om den demonteras