Införande av nya skivbromsen BPW ECO Disc TS2

Die neue Generation der ECO Disc - The hard braker

I januari 2019 startar serieinförandet av nya skivbromsen BPW ECO Disc TS2, med versionerna TS2 3709 och TS2 4309.

Serieinförandet kommer att genomföras i 3 steg:

1. Fr.o.m. januari 2019: TS2 4309 med luftfjädring Airlight II

2. Fr.o.m. mars 2019:    TS2 3709 med luftfjädring Airlight II

3. Fr.o.m. maj 2019:      TS2 3709 och TS2 4309 med den nya luftfjädringen ECO Air

Detta resulterar i följande tidsplan för första steget av serieinförandet, introduktionen av ”TS2 4309 med luftfjädring Airlight II” fr.o.m. januari 2019:

Fr.o.m. oktober 2018:

BPW tar fram konverteringslistor (gamla TSB- och nya TS2-versioner) för att säkerställa en smidig övergång.

Fr.o.m november 2018:

Nya och existerande skivbromsordrar ”TSB 4309 med luftfjädring Airlight II”, med orderbekräftelsedatum fr.o.m. vecka 2/2019 och framåt, kommer att ändras till ECO Disc TS2, efter överenskommelse med kunden.

Fr.o.m januari 2019:

Under en 6-veckorsperiod kommer alla kunder att ställas om (individuellt och stegvis) till 100% ”BPW ECO Disc TS2 4309 med luftfjädring Airlight II”. Exakt omställningsdatum meddelas senare. Omställningen kommer även att framgå på kommande ordererkännanden.

Efter omställningen kommer Airlight II utföranden endast levereras med BPW ECO Disc TS2.

Fr.o.m mars 2019:

Alla kunder ska vara omställda till ”BPW ECO Disc TS2 4309 med luftfjädring Airlight II”. Inga TSB 4309 med Airlight II kommer längre att levereras som originalutrustning.

De 2 återstående stegen i omställningen ”TS2 3709 med luftfjädring Airlight II” och ”TS2 3709 och TS2 4309 med den nya luftfjädringen ECO Air” kommer att vänta ytterligare 2 resp 4 månader. Mer information om detta i kommande BPW News.

OBS:

BPW har tagit fram ett antal testrapporter, tillsammans med 9 olika europeiska testorganisationer. Dessa kan användas för att förenkla och reducera kostnader för fordonshomologation och typgodkännanden.

Mer information finns på BPW.de i BPW News 73891713e: Sample reports for the homologation of the new BPW ECO Disc TS2.

 

Foma informerar 2018-10-04 Serieinförande av nya Skivbromsen BPW WCO Disc TS2 74091801s

BPW News 73891713e: Sample reports for the homologation of the new BPW ECO Disc TS2.