Serviceåtgärd på Trailer- och släpvagnsbroms ECO Disc optimerar driftstiden

BPW har genom sin regelbundna produktövervakning fastställt, att på ECO Disc trailer- och släpvagnsaxlar med bromstyperna TSB 3709, TSB 4309 och TSB 4312 kan det förekomma att grovsmutstätningarna lossnar och därmed för tidigt beläggslitage uppstår. De axlar som är berörda är tillverkade under perioden juli 2009 t o m augusti 2011.
Genom konstruktiva förändringar, som redan är genomförda i serieproduktionen, har BPW inte bara förhindrat att grovsmutstätningen lossnar utan garanterar dessutom optimal livslängd. Eftersom alla fordon som befinner sig i trafik också kommer att efterutrustas genom kostnadsfri serviceåtgärd, gynnas också dessa av denna optimerade lösning.

Läs mer i senaste Axeltrycket

Publicerat den
Kategoriserat som Aktuellt