Skåp- och flakbotten i aluminium från Hestal

Vi breddar vårt sortiment med nya, lättare karosseriprodukter från Hestal, tillverkade i aluminium.

Bland produkterna finns skåp- och flakbotten i aluminium, aluminiumlämmar samt kompletta flak i aluminium. Lättare lösningar innebär bl a högre nyttolast samt lägre bränsleförbrukning, vilket gynnar din ekonomi. Produkterna som levereras i byggsatser är dessutom enkla att montera med klämförband.

Läs mer:
Broschyr: Skåp- och flakbotten i aluminium (eng)