15 feb - Aktuellt

Hur du hittar TRIDEC serienummer

TRIDEC serienummer finns ingraverat på vändskivesektionen.

Serienummret på system byggda före 2002 innehåller max 5 siffror:
xxxxx

Serienummret på system byggda efter 2002 skrivs alltid med bindestreck:
xxx-x-xxx
xxxx-x-xxx
xxxxx-x-xxx

Tridec serienummer

Etiketter: ,

Sök