Tekniska avdelningen tipsar

 

Hur man undviker vatteninträngning i bromsok

Det har förekommit att bromscylindrar på skivbromsar blivit vatten- eller smutsfyllda pga. att de fyra ventilationshål som finns i cylindrarnas bottendel ej varit pluggade på rätt sätt.

Cylindrarna måste kunna andas så att vacuum ej uppstår när cylindrarna arbetar. Därför skall endast det undre hålet alltid vara öppet.

De övriga tre hålen skall vara pluggade. Detta är speciellt viktigt på skivbromsade axlar. Om cylindrarna fylls med smuts eller vatten kan detta tränga in i bromsoket och förorsaka sådana följdskador på bromsoket att de måste bytas.

Kontrollera att pluggarna är rätt monterade på skivbromsade släp.

 

Vattenintrangning bromscylinder

Publicerat den
Kategoriserat som Aktuellt