Axeltrycket nr. 1 2002


Axlar med vattenavtättade lager

I axeltrycket nr 2 –2001 skrev vi om denna typ av axel. Vi lagerför nu dessa axlar för omgående leverans och kommer därför med en repetition, som påminner våra läsare om fördelarna.

BPW bromsade gummifjäder- och ståltorsionsaxlar med kompaktlager, d v s axlar för max 1 500 kg, kan även levereras med ett SKF vattentätt kompaktlager. Lagret är extra tätat mot vatteninträngning. Många kör vid sjösättning djupt ner i vattnet med sina trailers, vilket innebär att navet hamnar under vattenytan med vatteninträngning som följd. För att i dessa fall säkerställa axelns funktion och hållbarhet krävs regelbunden service, då man kontrollerar bl a lagrets tillstånd. Det är inte ovanligt, att man på frekvent använda trailers med konventionella lager får byta alternativt smörja om lagren flera gånger per säsong.

Det vattentäta lagret förlänger tiden mellan verkstadsbesöken, vilket naturligtvis innebär minskade kostnader för trailerägaren.


Bromsanpassning bil-dolly-trailer

Bromsanpassning används för att åstadkomma god bromsekonomi, god bromskomfort och minskat slitage på bromsar, släpvagnskoppling, slitring i dragstång, dragstångsbussningar etc.

Varje del i fordonskombinationen måste vara väl dimensionerad gällande bromscylindrar/hävarmar från fordonstillverkaren i förhållande till aktuella bestämmelser. Dessutom måste stor omsorg ägnas det vi kallar ”starttryck”, det vill säga det tryck som råder i manöverledningen när bromsarna börjar ge mätbar kraft (se Axeltrycket nr 2 / 2000).

Tillvägagångssätt
Principiellt gäller här samma arbetsgång som vid släpvagn eller påhängsvagn, men vi har här tre olika bromssystem, som skall vara likvärdigt inställda. Kravet på noggrannhet ökar för att det ej skall uppstå ogynnsamma effekter på någon del i de tre enheterna.

Lagkraven (bromskorridoren) sätter gränser för när bromsarna tidigast (0,2 bar) och senast (1,0 bar) skall börja ge kraft ifrån sig. Dessa gränser är dock alltför vida för att ge ovan antydda fördelar.

Arbetsgången är att köra ekipaget lastat* (så att lastkännande ventiler går i full-last-läge) på rullbromsprovare med utskrift av bromskrafter och retardationskurvor i diagramform. Man kontrollerar på diagrammen varje broms resp. fordons bromsstart och bedömer behovet av ändring av startpunkterna. Dessa bör ligga vid 0,6-0,7 bar, mätt i manöverledningen. Man bedömer även retardationskurvornas lutning i korridoren.

Justering av startpunkt låter sig tämligen enkelt göras med konventionella bromssystem genom justering av bilarnas släpvagnsbromsventil resp efterfordonens bromsventiler. När det gäller fordon med de

I kombinationer med bil-dolly-trailer är det viktigt med en god bromsanpassning

moderna elektroniska bromssystemen, EBS, blir det genast mer besvärligt. Det finns bilar med automatiska anpassnings-system som man ej kan påverka just för att de är ”automatiska”. Det kan ofta vara svårt att över huvud taget få tag i bilarnas starttryck, då det inte alltid finns någon parallellitet mellan elektroniskt och pneumatiskt manövertryck (Pm). Ibland går det att justera bilarna så att parallellitet uppstår och först då går det att köra på rullbromsprovare och få veta starttrycken.

För efterfordonen går det alltid att använda pneumatiskt Pm för att få fram starttrycken och justera med dator och rätt program så att de ligger på lämpligt värde..

Anpassning med EBS-systemet
När det gäller bilar med EBS-utrustning kan de inte kopplas ihop med EBS-styrning för både dolly och trailer utan endast med ett av efterfordonen, som då rimligtvis blir trailern. Dollyn kopplas så, att den får fungerande ABS (antiblockering) och lastkännande funktion. Det betyder, att dollyn kommer att styras av bilens pneumatiska manövertryck, som därför tvångsvis måste vara parallellställt med det elektroniska Pm som fås genom EBS-systemet. Om så ej är fallet kan bromsverkan hos dollyn bli ”okontrollerad” det vill säga vi kan ej veta om den är bra eller dålig. Konsekvensen av detta blir att alla som har köpt eller ska köpa bil med EBS-utrustning måste kräva av sin leverantör, att bilen levereras med ”rätt” justerat pneumatiskt Pm. Om bilen ändras elektroniskt måste även det pneumatiska Pm ändras, annars kommer dollyn att arbeta under felaktiga förutsättningar.

Faktaruta


* Vad är full-lastat ekipage? För bilen gäller den s k skattevikten, som står i besiktningsinstrumentet. För dolly/trailerkombinationen, som vi nu kan betrakta som en släpvagn, gäller att största tillåtna vikt på väg är 36 000 kg. Dollyn kan vara tillverkad för 2 x 9 000 kg och trailern för 3 x 9 000 kg som boggitryck. Fordonen måste då av respektive tillverkare vara dimensionerade för tillsammans 45 000 kg bromskapacitet. Betänk att det är denna kapacitet som Svensk Bilprovning kontrollerar vid den årliga kontrollen. Man förstår då, att kraven på de lastkännande systemen i synnerhet och bromssystemen i allmänhet måste ställas höga.Om systemen är korrekt inställda och man väljer den vikt som fordonet (släpvagnen) är lastad med som totalvikt för utskrift från rullbromsprovet, kommer retardationskurvan att ligga i bromskorridoren.


Komplett navenhet

Nu kan du beställa kompletta nav. Enheten levereras sammansatt och klar för montering

Navenheterna innehåller: nav, polhjul, inre och yttre lager, fettbegränsningsplåt, slitring, yttre fettkammarbleck, inre och yttre låsring, stödring, tätningsring, tappbricka, kronmutter, låspinne, hakring och navkapsel.

Det blir enklare, snabbare och billigare att köpa kompletta nav än att köpa lösa detaljer. I tabellen nedan kan du jämföra priser för kompletta nav och lösa detaljer.

FOMA kan nu erbjuda kompletta nav.
Artikelnummer Passar för Innehåller nav: Prisskillnad komplett nav
jämfört med lösdetaljer

Artikelnummer Passar för Innehåller nav: Prisskillnad komplett nav
jämfört med lösdetaljer
10.09.801.06.03.0 HS/HZ ECO 8-9t 10.03.272.30.87.0 –37%
10.09.801.06.04.0 HS/HZ ECO 10-12t 10.03.272.48.78.0 –42%
10.09.801.06.05.0 HZ/SHZ ECO-M 8-9t 10.03.272.30.97.0 –39%
10.09.801.06.06.0 H ECO-M 10-12t 10.03.272.43.12.0 –42%
10.09.801.06.07.0 H/SH ECO-P 8-9t 10.03.272.43.10.0 –34%
10.09.801.06.08.0 H ECO-P 10-12t 10.03.272.43.12.0 –37%
10.09.801.06.51.0 KH ECO 8-9t 10.03.272.28.56.0 –33%
10.09.801.06.53.0 KH ECO 10-12t 10.03.272.46.15.0 –13%
10.09.801.06.57.0 K ECO-M 10-12t 10.03.272.46.25.0 –17%
10.09.801.06.61.0 KH ECO-P 10-12t 10.03.272.46.25.0 –22%

Lätta grusekipage till Skanska

Norrtälje Bil & Släp har i samarbete med Alutrans tagit fram två superlätta tippekipage. Dumprar och släpvagnschassi är tillverkade av aluminium, vilket innebär en laglig last på hela 42,5 ton.

– Aluminium är ett underskattat material, som rätt konstruerat mycket väl lämpar sig för byggnationer anpassade till svenska bestämmelser, säger Bo Hynning på Norrtälje Bil & Släp AB.

– Nere i Europa är aluminium mer eller mindre standard för den här typen av transporter; grus, sand, asfalt och lättare schaktmassor, berättar Stefan Andersson på Alutrans Försäljnings AB, som jobbat med fordonsbyggnationer i aluminium under 25 år

Fakta

Bil:
Scania R 164 GB6x2NA 480,
hjulbas 3,9 m.
Aluminiumdumper, l = 5,0 m, b = 2,55 m, h = 1,2 m, volym ca 14 m3.
Tjänstevikt 10 770 kg.
Laglig bruttovikt 26 000 kg.
Laglig last 15 230 kg.

Släp:
Norrtälje Bil & Släp, 4-axligt (1+3) aluminiumchassi, hjulbas 6,8 m.
Aluminiumdumper, l = 7,4 m, b = 2,55 m, h = 1,3 m, volym ca 23 m3.
Tjänstevikt 6 760 kg.
Laglig bruttovikt 34 000 kg.
Laglig last 27 240 kg.


Lasta rätt med LoadMaX lastindikator

Den nyaste serien av lastindikatorer från LoadMaster heter LoadMaX. Dessa nya produkter ger större precision, robusthet och driftsäkerhet. LoadMax-systemet består av 2 individuella vågenheter: LoadMaX-T, som är instrumentet till bilen och LoadMaX-D, som passar till släpet/trailern.

Du får all information Du behöver:

  • möjlighet att avläsa axel/boggitryck
  • möjlighet att avläsa totalvikter
  • möjlighet att avläsa tågvikt
  • möjlighet att avläsa nyttolastanslutningar för upp till 6 luftbälgar på vardera instrument
  • automatiskt alarm vid överlast och extern utgång
  • tareringsfunktion, både vid lastning och lossning
  • Instrumenten kan fungera som självständiga enheter.

Ny aluminiumfälg för personbilsläp och husvagnar

Fälgen är en 13” av fabrikat CW med bärighet på 530 kg. Den är pulverlackerad i silverkulör med ett lager skyddslack. Inpressning 30 mm och håldelning 5/63/112. Levereras med 5 st hjulskruvar samt neutral navkåpa.

Vikt 6,75 kg
Art nr: 4613R40


Stänkskärm i plast för lätta personbilsläp

Stänkskärmen är i svart plast med rak kant på ena sidan och finns i två utföranden passande 10”-13” hjul samt 13”+14”hjul.

Bredd 200 mm
Spännvidd 660 mm
Art.nr: 3098HMK2066

Bredd 220 mm
Spännvidd 750 mm
Art.nr: 3098HMK2275


Nya regler gällande kammaraxlar

20%-regeln har försvunnit!
Fr o m den 15 januari 2002 gäller ej längre den svenska nationella regel, som säger att man måste räkna bort 20% av axlarnas totala kapacitet vid tandemmontering. Det innebär alltså att man numera kan räkna samman de båda axlarnas totalvikt vid registrering av ett släp.

Exempel:
Man monterar 2 st BPW gummifjäderaxlar CB 1054 som tandem, vilka vardera har en totalvikt på 1 050 kg. Den maximala totalvikten på släpet kan då bli 2 100 kg.