Axeltrycket nr. 3 2002


Överlast?

Med stora rubriker slog SVTs Rapport upp nyheten, att den största delen av Sveriges lastbilar kör med överlast. Efter att automatiskt ha vägt lastbilar på en bro i Norrland, vågar man sig på ett sådant kategoriskt uttalande.

Oss veterligen gavs inte någon fördjupad analys, där förare eller företrädare för åkeribranschen fick förklara resultatet. Som bekant är det inte heller bra att köra med för lite last vare sig ur företagsekonomiskt eller miljömässigt perspektiv, men det finns hjälpmedel. Sedan i september saluför FOMA ett vågsystem från LoadMaster i Danmark. Läs mer om detta och om ett gigantiskt fordon i detta nummer.


Österrikiska nyheter

Teknologin med lysdioder har tidigare varit förbehållen lampor med gult glas. Nu har Aspöck även positionsljus med vitt glas i en mängd olika varianter utrustade med lysdioder. Det finns utföranden för inbyggnad i flaklinan eller sittande på vinkel för montering under denna. Lyktorna kan fås färdigkopplade med kabel i anpassade längder eller omonterade.

Ecopoint
Aspöck tillverkar egna baklyktor. Programmet har nu utökats med ett nytt utförande, som även detta innehåller den trekantiga reflexen. Lyktorna innehåller alla de funktioner, som kan behövas i bakändan på ett efterfordon, dvs. parkeringsljus, backljus, trekantig reflex, blinkers, stoppljus, nummerskyltsbelysning, dimljus, positionsljus och om så önskas även sidomarkeringsljus. Lyktglaset är så utformat, att samma glas passar till såväl vänster- som högerutförande.

Earpoint
För fordon med begränsat utrymme kan Earpoint vara lösningen. Måtten på den kompakta lyktan är: bredd 179 mm, höjd exklusive gummiarmen på toppen 255,5mm. Earpoint finns i såväl 12V som 24V-utförande och innehåller alla behövliga funktioner inklusive den trekantiga reflexen.


LoadMaster vågsystem

I BPWs sortiment ingår sedan 1991 axeltrycksmanometrar, som möjliggör enkel och korrekt avläsning av fordonets vikt.

Manometrarnas tolerans är betydligt större än för system som bygger på elektronik. FOMA har sedan augusti försäljningsrätten på ett vågsystem från LoadMaster. Systemet bygger på att en 4 mm plastledning kopplas in på respektive axels luftbälg och sedan dras till ett huvudinstrument.

Hyttdisplay CVE
Till denna display dras tre stycken 4 mm plaströr, som kopplas in på framaxelns resp. drivaxelns/boggiens bälgar. Genom att luftslangarna dras från bälgarna och kopplas in i hyttdisplayen undviks utvändiga potentiometrer, som kan medföra dålig funktion. På så sätt riskeras inte att felvisning byggs in i systemet. Vidare ansluts elledning för drift av displayen samt, om så är fallet, elledning från släpvagnen. Hyttdisplayen är mycket enkel att manövrera och visar följande vikter:

· Framaxel

· Framaxel + bakaxel/boggi

· Komplett bil

· Framaxel/boggi på släp

· Bakaxel/boggi på släp

· Komplett släp

· Hela kombinationen

· Taravikt på bil eller släp

CTE på släpvagnen
För att få information till hyttdisplayen används en enhet på släpvagnen, som ansluts till fram- respektive bakaxel/boggi. I enheten omsätts lufttrycket till en elektrisk signal, som sedan dras fram till hytt-displayen. Självfallet kan kabeln dras över en 14-polig VBG-handske, om så önskas.

CPE temoprinter/taravikt
För att kunna ge ett skriftligt besked till uppdragsgivare eller kund, kan ett kvitto köras ut, som visar den vikt displayen är inställd på. Om den är inställd på bilens bakaxel, så får man en uppgift om dess vikt. Det går även att med ett snabbt tryck på kalibreringsknappen (märkt C) få en nollställning av den axel eller det fordon som önskas. När sedan mer last lastats på, trycker man på printknappen (märkt P) för att få ett kvitto på den last som lagts på fordonet. Observera att tareringsfunktionen inte kräver att en printer monterats. Taravikten läses också av på displayen.

Trådlös enhet
Om så önskas finns möjlighet att koppla till en fjärrmanövrerad display, som föraren kan ta med sig upp i kranen, för att kunna kontrollera hur mycket som lastats på fordonet.

LoadMaster Junior
En mycket enkel, liten, prisvärd och kompakt vågutrustning, Junior, finns i programmet. Dess mått är endast 100 x 65 x 40 mm. Junior monteras utvändigt på släpvagnen och till den ansluts två 4 mm plastslangar samt ström. Junior visar fordonets kompletta vikt över båda mätställena. Man kan alltså inte mäta framaxel/boggi och bakaxel/boggi var för sig. Junior är precis som släpvagnsenheten CTE gjord för att sitta utvändigt och uppfyller normen IP 68. Det går inte att ansluta skrivare eller en trådlös enhet till Junior. Efter igångsättning och avläsning av Junior släcks displayen efter tre minuter. Det är även möjligt att montera Junior på lastbilen. På ett trailerekipage kopplas Junior med en slang till drivaxeln och en till trailerns boggi. Detta förutsätter att bilen har fast vändskiva, eftersom bara drivaxelns bälgtryck avläses. Det som sedan kan avläsas är hela kombinationens vikt.

Kalibrering
Vid kalibrering används en pålitlig fordonsvåg, som inte är upplyft utan i plan med underlaget. Fordonet körs på olastat och varje axel/boggi vägs var för sig. Exempelvis åker man först upp med ett olastat fordons framaxel på vågen, trycker på kalibreringsknappen (märkt C) i mer än fem sekunder och hamnar i läge Off Set. Vikten knappas nu in med de gula piltangenterna, så att vikten i displayen överstämmer med vågens uppgift. Sedan görs på samma sätt med resterande axlar/boggier på ekipaget. Proceduren görs sedan om med fullastat fordon. Vid användande av tillförlitlig fordonsvåg samt noggrann kalibrering, kan en tolerans på visad viktuppgift på under 1 % erhållas.

Bladfjädrad framaxel
På bilar som endast har luftfjädring bak går det även att montera LoadMaster våg-system med en toleransen av ca. 2,5 %.

För att få en luftsignal från den bladfjädrade framaxeln monteras på denna en lastberoende reglerventil. Den lastberoende reglerventilen fungerar så , att den vid ett givet vinkelutslag ger ett förutbestämt lufttryck. Från reglerventilen dras en luftledning till hyttdisplayen. Eftersom framaxeln har en mindre del i fordonets vikt blir felvisningen ca 1,5 %. Om fordonet har bladfjädrad framaxel är det viktigt att kont-
rollera systemet mot en korrekt fordonsvåg en gång i halvåret. Med ett helt luftfjädrat fordon räcker det med en gång per år.


Kryssa rätt på mottagarfrakter

Från de transportörer, som vi gemensamt med er använder, finns en målsättning att alltid hålla utlovade leveranstider. Ibland blir det inte så. En förekommande anledning är att transportdokumentet (fraktsedeln) saknar rätt kundnummer. Ur ett informationsblad från en transportör har vi hämtat nedanstående uppgifter, som visar vikten av att vi får rätt uppgifter från er.

Om vi inte fått rätt kundnummer kan följande inträffa:

 • Transportören levererar inte godset
  förrän han tagit reda på utelämnade
  uppgifter, vilket medför att han inte kan
  hålla utlovad leveranstid. I slutändan
  kan detta innebära produktions-
  störningar för den som väntar på
  godset.
 • Fakturan får fel betalningsmottagare.
 • Transportören kommer att ta ut en
  tilläggsavgift för ofullständigt ifyllt
  transportdokument.

– Rätt uppgifter på fraktsedeln är en förutsättning för att godset ska kunna komma fram på rätt plats i rätt tid, säger Claes Malmberg och Peter Gustafsson på FOMA

Det är alltså viktigt att vi, FOMA, får kundnummer (även benämnt GAN), som vi kan fylla i på fraktsedeln. Om ni ändrar transportör eller av någon annan anledning får nytt kundnummer, vill vi omgående ha information om detta.


JOKONs senaste

I ett tidigare nummer av Axeltrycket har vi presenterat en flerfunktionslykta för 12 volt med runda former. Nu har JOKON kommit med ett nytt utförande av denna lykta.

Beroende på vilken modell man väljer kan lyktan liksom tidigare levereras med olika funktioner: parkering-, blink-, broms-, dim-, back- och nummerplåtsbelysning samt trekantsreflex. Nytt är att man kan få lyktan med underplacerad nummerplåtsbelys­ning samt med inbyggd gul sidomarkeringslykta. I en och samma lykta ingår såväl nummerplåtslykta som sidomarkeringslykta.

Färdigkopplad
Lyktan är tillverkad med kontakt för snabbanslutning på baksidan och levereras komplett med glödlampor och integrerad M6 anslutningsskruv samt mutter och låsbricka. Lyktglaset behövs alltså inte öppnas vid installation. Det räcker att skruva fast lyktan med de två medföljande muttrarna samt att ansluta en kabel med bajonettfattning i centralkontakten på baksidan.

Yttermått: 286 x 138 x 60 mm

Nytt bromsljus för 12 volt
Extramonterat bromsljus blir allt vanligare, även på släpvagnar. Nu presenterar JOKON en ny modell, som är betydligt mindre i storlek än tidigare varianter. Broms­ljuset har 12 stycken dioder inbyggda samt en integrerad anslutningskabel på ca 200 mm med flatstift i ändarna. Modellen är för utanpåliggande montage och är anpassad för såväl vertikala som horisontella infästningsskruvar.

Yttermått: 290 x 27 x 27 mm


Tekniska förbättringar på skivbromsaxlar

Under de år, som skivbromsaxlar har varit i produktion, har en rad förbättringar införts, exempelvis täckplåtar och stålkåpa på den mässingslagrade glidbulten.

På axlar i 19,5″ utförande (broms SB 3745) producerade från 1 augusti i år har en rad förbättringar införts. Plastkåpan över justerskruven är ersatt av en mjuk gummikåpa, som motstår stenskott och annan yttre påverkan på ett bättre sätt. Gummikåpan går inte att montera på redan levererade bromsok. Bromsoken i reservdelsledet är därför ändrade och har fått ett nytt artikelnummer.

Adapter på justerskruven
Överbelastning av justerskruven kan uppstå om försök görs att justera en ansatt broms, eller om det finns en annan tröghet i bromsmekanismen. På tidigare utförande av skivbromsen fanns inte något knäck-skydd på justerskruven. Det nya broms-oket har en justerskruv som är förlängd med en adapter (knäckskydd), som går sönder vid överbelastning. Adaptern byts enkelt ut, eftersom den sitter med splines på justerskruven. Det betyder att bromsoket inte som tidigare behöver bytas ut när justerskruven gått av. Om adaptern går sönder måste orsaken därtill undersökas och felet åtgärdas. Adaptern kan inte användas på äldre bromsok.

Nytt skydd av den gummilagrade glidbulten
På tidigare bromsok har den gummilagrade glidbulten inte varit täckt i den utstickande änden, vilket har gjort att smutsinträngning har kunnat ske i gummilagringen. Den nya glidbulten har en rullbälg, som skyddar dess fria ände och förhindrar smutsinträngning, vilket ger en längre livslängd i lagringen. För att möjliggöra kontroll av slitagetillståndet på bromsen, är rullbälgen mönstrad med räfflor på större delen. Den yttre ändan är däremot omönstrad. Genom att bromsoket rör sig utåt på glidbulten kommer den omönstrade delen att rulla in i bälgen. När det bara finns räfflor kvar på rullbälgen, är det tid att kontrollera bromsklossarnas resp. bromsskivans tjocklek.

Ovannämnd glidbult går att montera på gamla ok och saluförs under artikelnummer 10.09.801.06.30.0. Naturligtvis ingår den nya glidbulten med sin tätning i en sats för båda glidbultarna med artikelnummer 10.09.801.06.24.0. För att montera den nya rullbälgen behövs följande nya verktyg: 11.02.0130.58.00 samt 11.02.0130.59.00.

Transportskydd
På bromsokets anslutningsfläns till bromscylindern satt tidigare ett transport-skydd i form av en plastkåpa. Denna kåpa har nu utgått och är ersatt med ett fast monterat membran i okets öppning. Membranet har en stjärnformad försvagning instansad och vid montering av broms-cylindern tränger kolvstången igenom membranet. Det nya transportskyddet är betydligt säkrare än den gamla kåpan,
som kunde falla av vid ovarsam hantering av axeln.


Säker fälgmontering

Som alla säkert känner till, skiljer sig aluminium- och stålfälgar åt genom vikt och fälgtallrikens tjocklek. Det sistnämnda innebär, att axlarna måste vara utrustade med längre hjulbult samt längre anläggning på navhalsen.

I stället för speciella axlar med längre hjulbultar och förlängd navhals kan man på standardaxlar montera tvillingmonterade aluminiumfälgar genom att använda en hjulmutter med förlängd hals. Eftersom ytterfälgen inte ligger an och centreras på navhalsen, är det av yttersta vikt, att hjulmuttern har så lång hals att denna går in i innerfälgens bulthål och överför vertikalkrafter från ytterhjulet till innerhjulet eftersom centrering över navhålet även tjänstgör som lastupptagning.

BPW har en hjulmutter med lång hylsa, artikelnummer 10.05.260.54.14.0, vilken går in i innerfälgens bulthål. För singelmonterade aluminiumfälgar uppstår inte denna problematik, eftersom fälgen trots sin bredd ligger an mot navets centreringsfläns.


Positivt på Elmia 2001

Med 18 000 kvm. utställningsyta och 31 793 besökare behåller Elmia Husvagn sin position, som branschens i särklass största försäljningstillfälle. Hos utställare och besökare på Elmia kunde man varken skönja tecken på ett avtagande intresse för camping och fritid eller någon oro inför framtiden. Kort sagt, det svävade en positiv anda över hela mässan.

Mässdagarna resulterade i 570 sålda husvagnar och 147 husbilar.På besökar-sidan fanns en klar ökning av yngre familjer. Husvagnstillverkarna har tagit fasta på detta och erbjuder en del nyheter riktade direkt till ungdomar och barnfamiljer.

Imponerande besökare
I FOMAs monter var det bra tillströmning hela tiden och då framförallt under helgen, när de flesta av besökarna kommer. Mässbesökarna ville diskutera axlar, hjul, kulkopplingar och belysning med oss. Det är imponerande hur mycket kunskap gemene man faktiskt har om bromsar och liknande. Det finner vi positivt.

Runt den skånska korsvirkesmontern pratades det mycket om husvagnar och axlar, på husvagnsmässan i september.

Ett hett nyhetsinslag var stöldlåset till WS 3000, som testats och fått godkänt vid provningar av Stöldskyddsföreningen. Kort före pressläggningen av denna tidning blev även stöldlås till WW30-K-kulkopplingen godkänt av Stöldskyddsföreningen. Vi hoppas att försäljningen av detta lås kan starta under vintern 2001. Vi återkommer med mer information i nästa nummer.

Vi tackar alla våra besökare under mässveckan och hälsar er och nya välkomna till nästa mässa.


”Jätte”annorlunda byggnation

Vi har ställt frågan i vår tidning om det finns några riktigt annorlunda fordon att visa. Från BMH-Marine i Bjuv har vi fått följande bilder. Skruvlossaren har gigantiska mått, hör här: bredd/längd är 9/10 meter, höjden 22 och skapelsen väger 80 ton. Under lossning stiger vikten uppåt 100 ton. Lossningskapaciteten är 300 ton i timmen. De största singelmonterade hjulen har en diameter av 1500 mm. Maskinen har exporterats till Aiden Cement i Aiden, Jemen och används för att lossa cement. Vid förflyttningen, som för övrigt bara är cirka 200 meter, dras maskinen av en Volvo hjullastare. Axeltapparna från BPW med tvillinghjul har en kapacitet av 42 ton vid 3 km/h, de singelmonterade 32 ton vid 3 km/h. Är det någon som kan slå en bjässe i detta formatet?