Axeltrycket nr. 3 2006


Vilket händelserikt år!

Så kan vi lägga ytterligare ett år bakom oss. Ett år som präglats av förändringar, inte minst har vi ju fått ett byte i riksdagen. Det återstår nu att se vad de nya ansvariga kommer att göra för åkerinäringen.En sak är säker, BPW drar sitt strå till stacken. På IAA-mässan presenterades många viktbesparande BPW-innovationer, som ser till att öka nyttolasten och intjänandegraden. Vi har under året bl a starkt engagerat oss i ett bromsproblem, som nu ser ut att vara löst, se vidstående artikel. Annars har 2006 för oss kännetecknats av de många mässorna, lastbils-, husvagns- och reservdelsmässor, som vi besökt eller deltagit i.

Vad händer på FOMA under 2007?
Så mycket kan vi lova, att vi fortsätter vårt arbete med att utveckla våra produkter, förbättra vår service, bl a genom utbildning för verkstäderna, och vara lyhörda inför de krav som marknaden ställer på oss.
God Jul o Gott Nytt År!

Fredrik Moritz
VD FOMA


”Varje objekt konstrueras efter kundens behov”

Införandet av 25,25 meter fordonslängder har gett en av Parators produkter en mycket snabbare utveckling än vi vågat hoppats på.

Genom åren har Parator sakta men säkert ökat produktionen i stort sett varje år, inte slumpmässigt utan planerat. ”Vår organisation är liten och flexibel och medarbetarna har en imponerande och mångårig kompetens”, berättar Per Olsson och fortsätter, ”Vi konstruerar varje objekt efter kundens behov och är lyhörda för olika önskemål om speciella anpassningar av vagnarna. Genom att arbeta sida vid sida med kunden skapar vi lösningar som fungerar optimalt i kundens vardag. Detta sätt att arbeta är en del av Paratorkonceptet”.

24 metersekipagen kvar
I och med att 25,25 meter är den rådande längdbestämmelsen kan man lätt tro att de traditionella 24 metersekipagen skall försvinna i Sverige, men det tror inte Per Olsson. De fyller sin funktion i många transporter och kommer att göra så i många år framöver. Pers tankar om framtidens längder i Europa innebär att 25,25 meter ekipage nog inte kommer vara något unikt för Sverige och Finland om 5 år. Det sker redan försök i Holland och Danmark står på tröskeln för att prova. I Tyskland kommer det att ske försök på specifika vägavsnitt.

Härlig blandning
”Ser vi på de produkter som Parator tillverkar idag så är det en härlig blandning. Vi har ett väldigt bra samarbete med påbyggare av skåp, flis- och tippflaks-utrustning. I år kommer vi exempelvis att göra fler skogsvagnar än vi gjorde 2005. Generellt har vi nog sällan det lättaste chassiet, då vi anser att man skall fokusera på driftsäkerhet, robusthet och stabilitet” säger Per.

500 linkar i trafik 2008
Linken är Parators till antalet största enskilda produkt och serietillverkning hos företaget. Fram tills idag har Parator producerat cirka 150 ”linkar”, en 2-axlig trailer som kan kopplas mellan en dragbil och en 13,6 meter trailer för att bygga ett 25,25 meter ekipage. ”Vår bedömning är att det i slutet av 2008 kommer att finnas ca 500 linkar i trafik. Denna snabba utveckling hade inte varit möjlig utan ett väldigt bra samarbete med våra leverantörer, av vilka FOMA är en av de viktigaste. Dessutom sker det hela tiden produktutveckling och produktionsutveckling tillsammans med våra leverantörer, för att vi skall kunna bli mer kostnadseffektiva. Detta samarbete spänner över hela vårt sortiment” avslutar en optimistisk Per Olsson.


Våga väga!

Idag ser myndigheterna hårdare på överlaster och transportköparna kräver ökad kontroll på vilken vikt och mängd gods som transporteras. Därför vore det naturligt att faktiskt använda den våg som redan finns på ett stort antal vagnar.

För att förenkla kontrollen av det aktuella axeltrycket med BPWs luftfjädring AirLight Direct har FOMA/BPW tagit fram en manometer som är graderad i ton.

Manometern, som är glycerinfylld, förbinds till luftfjädringen mellan bälg och nivåventil på ledning som aldrig avluftas, ett lätt jobb för din verkstad – och snabbt och enkelt får du veta släpets vikt.

Obs! Endast en manometer per axel/boggie behövs i de flesta fall.


Test av Polarvagnen:

”Imponerande utfall!”

FOMA och BPW har alltid haft ett nära samarbete med fordonstillverkarna. Ett bra exempel på detta är de många utprovningar som krävs innan en ny husvagnsmodell är ute på vägarna. Genom att sammanföra kunnande och erfarenhet skapas förutsättningar för att producera husvagnar av mycket hög kvalitet.

En del av i vårt kvalitetstänkande är testerna. Vi utsätter chassi för tuffa tester för att se om de uppfyller våra höga krav eller om vi behöver förbättra något i konstruktionen innan vi låter ett chassi gå i serieproduktion. För att uppnå våra höga kvalitetskrav använder vi olika typer av tester. Vi utför tester i vårt eget försökscentrum där vi simulerar verklig körning och vi testar produkterna på vanliga vägar. Den största utmaningen är dock körning på särskilda testbanor där husvagns- chassi och påbyggnad utsätts för liknande påfrestningar som tunga lastbilar.

Noggranna kontroller
En husvagn består av en mängd olika komponenter som ska fungera tillsammans. Framförallt gäller det att etablera ett finstämt samspel mellan chassi och påbyggnad för att skapa en samlad konstruktion med optimal bärighet och stabilitet.

Innan testet påbörjas prepareras påbyggnad och chassi med givare och annan mätutrustning. För att skapa realistiska förhållanden lastas vagnen till den maximala totalvikten med hjälp av sandsäckar som fördelas i vagnen. Man får på detta sätt ett bra test på hela vagnen, både chassi och påbyggnad.

Så här går testet till
För att återspegla verklighetens skiftande vägförhållanden är testbanan uppdelad i olika sektioner: landsväg, motorväg, dåligt lagd kullersten, kraftiga tjälskador och olika typer av kurvor. Testet utförs med varierande hastighet på olika typer av i förväg bestämda underlag. En teststräcka på en kilometer kan motsvara påfrestningarna från 10 mils normal körning. Vagnen kör kilometer efter kilometer, varv efter varv för att verkligen sätta hållfasthet, vägegenskaper och de olika materialen på prov. Med regelbundna intervaller genomförs noggranna kontroller och fordonstillverkaren gör mätningar av interiören för att se hur stommen har klarat påfrestningarna.

Positivt resultat
Detta test fick ett mycket bra utfall. Till och med den erfarna personalen på testbanan var imponerad av resultaten och vi kan bara glädjas åt ännu en bra och säker husvagnmodell med BPW chassi på vägarna!

Från vänster: Kent Korsén, Soliferpolar, Claes Troedsson, FOMA, två provingenjörer från BPW och Krister Ryttberg, FOMA

Kommentar från Polar:
”Vi på Polar lägger stora resurser på forskning och utveckling varje år för att behålla vårt försprång. Det fina utlåtandet är en bekräftelse på att vårt hårda arbetete betalar sig och jag är mycket stolt över vad vårt utvecklingsteam har presterat. Samspelet mellan ett chassi från BPW och en kaross som utvecklats för att tåla tuffa tag, erbjuda dom bästa drag egenskaperna en viktig egenskap i våra produkter.Vi utrustar i dag alla våra vagnar med C-däck vilket medför en säkrare körning. Under nästa år kommer vi att presentera nyheter, som kommer att förfina vagnarnas egenskaper ytterligare.”


Stödben för alla behov

Dessutom visades en rad olika stödben för kärror som passar för både landsväg och lantbruk. Benen kan antingen bultas eller svetsas fast.


Positivt test av BPW hydropneumatisk fjädring

Tidigare i höst utfördes test av den första 3-axlade Farm Mac-vagnen vid Trollenäs slott.

Farm Mac bygger normalt 2-­axlade vagnar med pendelboggi. Detta ekipage är den första med 3 axlar och hydropneumatisk fjädring som Farm Mac byggt. FOMA har levererat axlar och upphängning till vagnen som används för att transportera råg från två skördetröskor till lastbilar.

Vid varje vända transporterades upp till 8 ton per tröska och en vända tog cirka 15 min. Det innebär imponerande 64 ton per timme. Själva lastdelen tillverkas i Argentina medan axlar med upphängning monteras av Lans Mekaniska i Teckomatorp.

Det allmänna intrycket var positivt från alla inblandade bådevad gäller montering och handhavande samt köregenskaper.


Nytt lås till WW30k+Z

Winterhoff ersätter nu låset till WW30-kopplingen med låset 641542. Det nya låset har samma design som låset till WS3000.

Låset har samma fördelar som tidigare lås och vagnen kan låsas såväl till- som avkopplad. Kulkopplingen kan inte demonteras från påskjutsbromsen. Låset, som är enkelt att hantera, består av högvärdig stållegering med cylinderlås. Uppfyller försäkringsbolagens krav och är godkänt av Svensk Stöldskyddsförening.