iGurt – Den intelligenta lastsäkringen från BPW

Dåligt säkrad last är orsaken till många transportskador. Allvarliga olyckor och skador på lasten uppstår ofta på grund av vagnar som välter

Förbundet av tyska försäkringsbolag (GDV) uppger att transportskador kostar totalt 1,2 miljarder euro varje år. Majoriteten beror på otillräckliga eller till och med saknade spännband. Mer än 70 procent av de undersökta fordonen ifrågasätts av tillsynsmyndigheterna på grund av bristande lastsäkring. Höga böter med dyr och tidskrävande lastsäkring eller omlastning är resultatet, liksom höga försäkringskostnader.

Bristande lastsäkringar uppskattas vara orsaken till cirka 20–25 procent av trafikolyckorna med tung lasttrafik. BPW vill bidra till att kraftigt reducera skadeståndsanspråk med intelligenta lastsäkringar och inte bara minska kostnaderna, utan också risken för olyckor.

Den nya ”iGurt” från BPW är ett smart system som visar korrekt spänningskraft i spännbandet inför avresan och övervakar det sedan under hela transporten. Den praktiska enheten kan enkelt fästas på spännbandet. Alla enheter som används visar respektive bandspänning på bandet de sitter på och skickar sedan all data till förarens smartphone via Bluetooth. Om ett av spännbanden blir löst, så skickas det en varningssignal via appen till chauffören. Systemet flaggar även om man spänner banden för hårt och det uppstår ett större tryck på lasten vilken också kan leda till en transportskada.

Den robusta, stötsäkra iGurt-dosan är konstruerad för långsiktig användning på fordonet. Batteriladdningen varar i ungefär ett år, och batteriet kan bytas snabbt och enkelt.

iGurt app ger också fullständig dokumentation av de korrekta lastsäkringarna under hela transportprocessen. Det innebär att känsliga och värdefulla transporter kan transporteras mer tillförlitligt och säkert. Även en 10% minskning av skador för en medelstor speditör innebär att systemet redan har betalat sig själv. Det resulterar i lägre personalkostnader för behandling av skador och minskar försäkringskostnaderna avsevärt. En ytterligare aspekt är att den minskar risken för olyckor.

Förutom att visas på förarens smartphone eller surfplatta kan iGurts systemdata bearbetas av telematikplattformen Cargofleet 3 från idem telematics. iGurt-systemet visades för första gången på IAA Commercial Vehicle 2018.

– BPW analyserar systematiskt möjligheterna för trailerdigitalisering för att öka säkerheten, insynen och kostnadseffektiviteten i transporten. iGurt-systemet har utvecklats i nära samarbete med speditörer och framgångsrikt testats i praktiken, berättar Torsten Schubert, chef för mekatronik på
BPW.

Nedan kan du se en video hur iGurt-systemet fungerar.