Garantier och reklamationer

För att vi på teknik- och supportavdelning ska kunna hantera garanti- och reklamations ansökan på mest effektiva sätt ber vi er följa nedanstående:

– Ta kontakt med FOMA´s teknik- och serviceavdelning för skapande av reklamationsnummer och för registrering av reklamation innan produkten returneras till FOMA. Detta för att i samband med godsmottagning av reklamationer, dessa skall kunna registreras och hanteras på ett korrekt och effektivt sätt.

– Fyll i garantiansökan alt. reklamationsansökan för lätt eller tungt släp och skicka tillsammans med reklamerad produkt till FOMA´s teknik- och serviceavdelning. Här skall minst erhållet reklamationsnummer noteras tillsammans med kontaktperson och företag på reklamerande kund.

– Reklamationer som inte uppfyller ovanstående kan komma att bli lågt prioriterade
eller rent av omöjliga att utreda på ett korrekt sätt.

Ladda hem blanketter här:
Garantidokument BPW ECO Plus Luftfjädrade axelsystem
(BPW-GD-ECO Plus 39092101s)

BPW ECO Plus Garantitider för AL2, EAC & EAC HD
BPW Reklamationsblankett Tunga släpfordon
Rikttider för åtgärder på BPW axlar och tillbehör

Kontaktpersoner Teknik


Claes Troedsson
Teknikchef< Tel. +46 431-45 88 26 E-post

Thomas Bruchhausen
Teknisk support
Tel. +46 0431-45 88 24
E-post

Niclas Nydahl
Teknisk support
Tel. +46 431-45 88 27
E-post

Michael Halling
Kvalitets- och reklamationsansvarig
Tel. +46 0431-45 88 22
E-post

Sök

Foma på Facebook

Nyhetsbrev