Axeltrycket nr 2 2014

Läs senaste numret av Axeltrycket som pdf:
Axeltrycket nr 2 2014


Lastbilar och släpfordon måste rulla!

Telematik BPW

Genom kontinuerlig övervakning höjs inte bara fordonsparkens effektivitet utan även säkerhet för varje enskild transport. Med cargofleet från idem telematics, erbjuder BPW den första kompletta telematiktjänsten för hela fordonsparken.

Transportbranschen sätts under allt större press. Förutsättning för lönsamma transporter är att utföra transportuppdrag utan störningar och avbrott. Men vad händer om det uppstår problem? Tänk om den planerade rutten blockeras av en trafikstockning och det finns fryst mat ombord och kylningstempera-turen börjar stiga eller om lufttrycket i däcken plötsligt faller. Med BPW telematiktjänster får du omedelbar information om avvikelser, så att du kan reagera i tid och utföra alla transportuppdrag med den kvaliteten som varje enskild kund efterfrågar.

BPWs telematiktjänster är framtagna för transportbranschen i nära samarbete med kunder. Tjänsterna kräver minimalt underhåll, är flexibla och tillverkaroberoende. För att ge dig exakt
information om fordonsparkens skick använder BPW sensorteknik på slitagedelar som däck och bromsar. Genom att koppla samman övervakning av både lastbil och släpvagn, får du diekt tillgång
till all nyckelinformation. Sensorutrustade komponenter ger dig mervärde. Kompletta rapporterings-funktioner finns tillgängliga via onlineportal för både backoffice och förare, men viktig information finns tillgänglig även på displayen i förarhytten. Det underlättar för föraren och gör hans arbete mindre stressigt samtidigt som effektivitet och säkerhet för transporten höjs.
Alla uppgifter sparas och finns tillgängliga på nätet upp till 18 månader efter att de registrerades. Utbudet av funktioner i portalen kan lätt anpassas efter dina behov. Även komplicerade krav kan tillgodoses.

Du kan skapa automatiska meddelanden för bestämda händelser (t ex när dörren öppnas). På så sätt får du möjlighet att övervaka lastningen och undvika att godset skadas eller försvinner. Att övervaka temperatur inne i släpet är särskilt viktigt vid transporter av livsmedel eller farmaceutiska produkter. Om temperaturen avviker från en viss nivå skapas ett varningsmeddelande som
skickas via e-post, sms eller app direkt till föraren, som kan vidta lämpliga åtgärder. På samma sätt skapas ett varningsmeddelande om t ex däcktrycket sjunker. Körning med 20% mindre luft i däcken innebär 2% högre bränsleförbrukning. Med en årlig körsträcka på 100 000 km, betyder detta en extra-kostnad på ca 9 000 SEK. För lite luft i däcken ökar även slitage samtidigt som utsläppen av växthus-gaser ökar.

Tack vare tvåvägskommunikationen, är det möjligt att styra inställningar som kyltemperatur i släpet eller låsning och upplåsning av de bakre dörrarna på distans, med ett enkelt klick från ditt skrivbord. Ta kontroll över din fordonspark och få ut det mesta av din verksamhet. BPW telematiktjänster hjälper dig att hitta de nyckeldetaljer som behövs för att öka produktiviteten i din fordonspark.


We think transport

BPW-bil

Med sina framtida lösningar har BPW-gruppen för avsikt att hjälpa transportföretag att få lastnings- och transportprocesserna säkrare och effektivare. Förare och transportföretag får information om hela ekipaget via telematiksystemet och kan vid behov kontakta en av 3200 globala service-partners.

“Alla kunder har olika behov och krav, förklarar Carlo Lazzarini, BPW styrelsemedlem och global försäljningschef, därför erbjuder vi flexibla, skräddarsydda lösningar. För att kunna göra det, fortsätter han, måste vi ha förståelse för det dagliga arbetet inom transportbranschen, fundera på hur branschen kommer att utvecklas och tänka framåt. För oss innebär det att – We think transport.”

BPW erbjuder framtidssäkra lösningar i form av ny teknik
och användarvänlig telematik för lastbilar och släp.

 Bromsbackövervakning Bromsbacksövervakning
Sensorer på bromsbackarna mäter kontinuerligt slitage på varje enskilt hjul. Informationen som registreras, visas på displayen i förarhytten och är även tillgänglig för backoffice via en webportal. På detta vis levererar systemet användbar information för underhållsplanering av hela fordonsflottan.
 Bromstemperatur Övervakning av bromstemperatur
Kontinuerlig övervakning av bromstemperatur hjälper till att identifiera temperaturavvikelser i tid och på så sätt undvika oväntade däckexplosioner.
 Godssäkerhet Takhöjdsövervakning
I framtiden kommer man kunna undvika olyckor orsakade av körning med höjt tak. En sensor integrerad i LiftMaster systemet från HESTAL, sänder information om takets position direkt till förarhytten och om så önskas även till backoffice via webportalen. Denna lösning kommer att öka kontrollen, säkerheten och effektiviteten. På IAA mässan belönades takhöjdsövervakningssystem med ett andra pris i kategorin ”Component” under rubriken ”Trailer Innovation Award”.
 Lastutrymme övervakning Identifiering av ledigt lastutrymme
På IAA mässan presenterade BPW en studie om identifiering av lediga lastutrymmen. I framtiden kommer fraktföretagen kunna optimera utnyttjande av sina fordon samt planera lastnings- och lossningsprocesser på ett effektivt sätt.
 Takhöjdsovervakningssytem Övervakning av godssäkerhet
Säkrad last är säker last. Men under transport kan lasten förflytta sig och gå sönder. Med sensorer integrerade i spännbanden får föraren meddelande om någonting avviker från det normala. Detta ökar säkerheten för både föraren, godset och miljön.

Alla nedanstående applikationer kan intergreras i idem telematics. Föraren blir meddelad direkt
via sms, e-post eller app om någonting avviker från den normala driften. Det leder till att problem
kan identifieras tidigt och lösas snabbare.

Applikationer2


Kundreportage: OP Höglunds

Modern hundraåring med
påbyggnader som specialitet

OPHoglunds

– Släpvagnstillverkningen på anläggningen i Mjölby.

Med nästan hundra års erfarenhet i branschen har OP Höglunds förståelse för kundernas specifika behov. OP Höglunds erbjuder bl a möjlighet att köpa hela ekipaget med bil, släp och kran, på ett och samma ställe.

Företaget, som är specialiserat på lastbils-påbyggnader och släpvagnar för olika typer av skogsrelaterade transporter, ligger i Säffle i Värmland, där skogsindustrin är stor och stark. Företaget byggde nytt för några år sedan och har idag en modern produktionsanläggning, med ca 35 anställda.

 – Den största delen av det vi producerar säljs på den svenska marknaden, men vårt geografiska läge gör att Norge är en viktig marknad för oss. Tidigare gick mycket av transporterna med timmer från Sverige till Norge, men i dag har flödet vänt och vi har många kunder som istället levererar timmer till Sverige och då ligger Säffle bra till, nära den norska gränsen, säger Niclas Nilsson, VD för OP Höglunds.

OP Höglunds påbyggnader är anpassade efter olika typer av transporter, med timmer och flis-byggnationer i fokus. De fordon som levereras har i hög grad anpassats efter olika kunders behov.

– Vi erbjuder kundanpassade byggnationer, där kunden är delaktig och vi hjälper dem att hitta rätt lösningar, säger Niclas Nilsson.

Bland OP Höglunds produkter finns SMEMAX, en påbyggnad för transport av bl a skogsmaskiner, som har skräddarsytts för att kunna kombinera smidighet med förmågan att klara tunga lass.
Andra varumärken är AM-trailer och OP-släpet. Företaget startades av Birger Höglund 1919 och var då ett av landets första påbyggnadsföretag. Det drevs vidare som familjeföretag i tre generationer.

Idag är OP Höglunds en del av koncernen OP-gruppen. En fördel med detta är att OP Höglunds kunder har tillgång till OPs serviceanläggningar som finns på en rad orter i Sverige. Två av de senaste nytillskotten i verksamheten är en svetsanläggning för släpvagnar i Mjölby med drygt en handfull medarbetare och ett säljkontor i OP Höglunds nya serviceanläggning i Borås.

För mer information om företaget besök www.ophoglunds.se


Leverantör: VSE

Hydrauliska styr- och fjädringssystem

VSE

VSE utvecklar och levererar produkter som hjälper till att lösa tuffa transportuppgifter som annars var omöjliga, t ex körning med stora fordon i smala passager och trånga stadskärnor.
Sedan en tid tillbaka är FOMA svensk representant för VSE produkter. VSE startade som en del av GINAF i Holland, som på den tiden tillverkade entreprenadmaskiner. 1986 bildades en division som arbetade enbart med hydraulisk styrning och fjädringssystem. 2001 fick divisionen namnet VSE och blev ett självständigt företag.

2006 vann VSE Trailer Innovationpris på IAA med sin produkt ETS, som står för Electronic Truck Steering. Tack vare ETS kan föraren av stora fordon relativt enkelt manövrera fordonet i smala passager och trånga stadskärnor. Idag erbjuder VSE både standardprodukter och skräddarsydda lösningar.

Alla VSE-system bygger på digital styrteknik och hydraulik. En beröringsfri sensor mäter vinkelrotationen och sänder data till den elektroniska styrenheten (ECU). ECU i sin tur styr ventilerna i ett hydrauliskt styrrör. Resultatet är att hydraulcylind- rarna flyttas på ett kontrollerat sätt. En stor fördel med digitaltstyrd hydraulik är att sådana system lämpar sig perfekt för fjärrdiagnos.

Vill du veta mer om företaget, besök www.v-s-e.com


Låg bromseffekt?

Bromseffekt

– Claes Troedsson, teknisk chef på FOMA, vid BPW skivbroms

Alla friktionsbromsar måste slitas så att friskt beläggmaterial kommer fram. Detta gäller såväl trumbromsar som skivbromsar. Slitaget är beroende av antal bromsningar och temperatur vid bromsningen.

Enkelt uttryckt så slits en broms mer om man bromsar ofta med hög temperatur än om man bromsar sällan med låg temperatur.
Detta leder till att vi ser båda problemtyperna (på identiska axlar); Inget slitage trots ganska långa körsträckor eller totalt nerslitna belägg efter kort tid.

Beläggmaterial är en vetenskap. Det är en rad egenskaper som ska kompromissas tillsammans. Vi vill uppnå bra bromsegenskaper vid höga och låga temperaturer, lång livslängd med bibehållen friktion oberoende om bromsen används mycket eller nästan inte alls.

ECO-Driving är bra på många sätt och det är logiskt att man inte ska bromsa bort energi som man kan rulla bort istället. Problemet är bara att det minskade bromsandet tillsammans med
effektiv retarder och avgasbroms riskerar att minska tillfällena då beläggen faktiskt blir varma (ca 3-400 grader) tillräckligt för att hålla friktionsmaterialet friskt och rent. Detta är grundfysik och precis samma problem som vi ser på personbilar (bil som körs försiktigt får byta skivor och klossar ofta p g a rost och glasning).

Släpvagnsbyggarna har möjlighet att påverka genom bromsberäkningen för att bestämma bestyckning (bromscylinderstorlek och parametrering av EBS (var man ska ligga inom den lagstadgade korridoren)).

BPW har höjt sina rekommendationer för parametrering så att vi räknar mot högre retardationskrav och tidigare bromsansättning än tidigare. Enligt direktiven är det dock så att det alltid är bilens dator som bestämmer. Bilens EBS kan höja och sänka vad släpvagnen ska prestera. Detta sker dynamiskt och det är detta som är den automatiska bromsanpassningen.

Den ökade mängden skivbromsvagnar som vi sett med inget, eller väldigt litet, slitage (och därmed låg friktion och prestanda) har lett fram till att vi, som standard, bytt till ett belägg som ska slitas något mer och därmed hålla friktionen stabilare. Det riskerar dock att den som haft ett normalt slitage tidigare kan uppleva att beläggen blivit sämre och man får ut lägre miltal. Det är en ständig kompromiss. Det är enklare med racingbelägg där man kan koncentrera sig på vissa egenskaper och strunta i andra.

För att komma upp i retardation måste ofta drabbade vagnar utrustas med nya belägg. Viktigt är dock att man i samband med beläggbytet även ser vilka förändringar man eventuellt kan göra för att minska risken för att problemet återkommer. Den ändrade beläggkvaliteten hjälper förhoppningsvis till.

På bilarna finns vissa möjligheter att justeraden automatiska bromsanpassningen.
Scania har tex möjlighet att ändra fabriksinställt ”0-värde” mellan ”-3 och +3”. Justeringen ska göras i små steg för att, vid behov, öka eller minska slitaget.

Vid konkreta problemfall bör följande göras:

  • Identifiera beläggslitaget.Om slitaget är litet kan man analysera om det finns något att ändra på i bromsanvändandet. Det fanns en gammal slogan ”En retarderfri dag i veckan”.
  • Kontrollera hur bilen är inställd. På Scania har man möjlighet att öka från t ex 0 till +1. Efter några månader bör man kolla om slitaget påverkats (för mycket eller för lite).
  • Byta belägg. Om beläggen ”somnat in” kan det vara svårt att få liv i dem igen så snabbt att man klarar besiktningen. Ofta är de gamla beläggen helt oslitna och kan användas om man har någon vagn som faktiskt sliter belägg.
  • Efter åtgärd göra en ny rullbromsprovning efter någon månad för att se hur funktionen utvecklas.

Läs även:
Takhöjdsövervakning i centrum
GurtLift System höjer säkerheten och sparar tid
Irizium – kraftfull belysning för proffs
Hestal- skåp- och flakbotten i aluminium
Ermax färdigmonterade bakljusramper
BPW iSC säkerhetskoppling för husvagnar