EU-godkännande

Släpfordon och påhängsvagnar

Personbilssläp och husvagnar

BPW bromsberäkningar lätta axlar

Så här fyller du i bromsberäkningsblanketten

ZAF-2
ZAF_1,0-2+S1704-7.pdf
ZAF_1,0-2+S1704-7_tandem.pdf
ZAF_1,0-2+S2005-7.pdf
ZAF_1,0-2+S2005-7_tandem.pdf
ZAF_1,0-2+S2005-7_tandem.pdf
ZAF_1,0-2+S2504-7.pdf
ZAF_1,0-2+S3006-7.pdf
ZAF_1,0-2+S3006-7_tandem.pdf
ZAF_1,35_16-1635.pdf
ZAF_1,5-2+S1704-7.pdf
ZAF_1,5-2+S1704-7_tandem.pdf
ZAF_1,5-2+S2005-7.pdf
ZAF_1,5-2+S2005-7_tandem.pdf
ZAF_1,5-2+S2504-7.pdf
ZAF_1,5-2+S2504-7_tandem.pdf
ZAF_1,5-2+S3006-7.pdf
ZAF_1,5-2+S3006-7_tandem.pdf
ZAF_2,0-2+S1704-7_tandem .pdf
ZAF_2,0-2+S2005-7.pdf
ZAF_2,0-2+S2005-7_tandem.pdf
ZAF_2,0-2+S2504-7.pdf
ZAF_2,0-2+S2504-7_tandem.pdf
ZAF_2,0-2+S3006-7.pdf
ZAF_2,0-2+S3006-7_tandem.pdf
ZAF_2,8-2+S1704-7_tandem.pdf
ZAF_2,8-2+S2005-7_tandem.pdf
ZAF_1,0-2 +S2035-7.pdf
ZAF_2,8-2+S2504-7.pdf
ZAF_2,8-2+S2504-7_tandem.pdf
ZAF_2,8-2+S3006-7.pdf
ZAF_2,8-2+S3006-7_tandem.pdf

Övriga
ABR_13,3+BAN_230.pdf
ABR_13,3+BA_201-1.pdf
ABR_13,3+S2005-7.pdf
AEV_20+2504-5.pdf
AE_1,0-1+S1704-7.pdf
AE_1,0-1+S2005-7.pdf
AE_1,0-1+S2005-7_smhj.pdf (med små hjul)
AE_1,0-1+S2035-7.pdf
AE_1,0-2+16-1365.pdf
AE_1,5-2+CC6250.pdf
AE_1,5-2+S2304-7.pdf
AE_1,5-2+S2304-7_tandem.pdf (tandem)
AE_3,5-2+S2005-7_med_vkr.pdf (med vändkrans)
AE_3,5-2+S2005-7_tandem.pdf
AE_3,5-2+S2005-7_tm_vkr.pdf (tandem med vändkrans)
AE_3,5-2+S2005-7_trippel.pdf (trippel)
AE_3,5-2+S2005-7_trippel,smhj.pdf (trippel med små hjul)
AE_3,5-2+S2504-7_vkr.pdf (med vändkrans)
AE_3,5-2+S2504-7_tandem.pdf (tandem)
AE_3,5-2+S2504-7_tm_vkr.pdf (tandem med vändkrans)
AE_3,5-2+S2504-7_trippel.pdf
AE_3,5-2+S3006-7.pdf
AE_3,5-2+S3006-7_tandem.pdf (tandem)
AK_2008+S2504-7
AK_3509+30-2434_tandem.pdf (tandem)
AK_3509+30-2434_tandem.pdf (tandem)
AK_3509+S2504-7_tandem.pdf (tandem)
GTA_1,0+1635.pdf
GTA_1,0+S1635-6.pdf
GTA_1,0+S1704-7.pdf
GTA_1,0+S2005-7.pdf
GTA_1,0+S2005-7_GA_max500kg.pdf (max 500 kg)
GTA_1,3+16-1365.pdf
GTA_1,3+S2005-5.pdf
GTA_1,6+S2005-7.pdf
GTA_1,7+25-2025.pdf
GTA_1,7+S2005-5.pdf
GTA_1,7+S2005-7_tandem.pdf (tandem)
KF13+S2005-7.pdf
KF13+20-2425-1.pdf
KF17+S2504-7.pdf
KF20+20-2425-1_tandem.pdf (tandem)
KF30+S2504-7_tandem.pdf (tandem)
KF30+S3006-7.pdf
PAV-S-15+S234R.pdf
PAV-S_1,2+R_234-76.pdf
PAV-SR_0,7+S1704-7.pdf
PAV-SR_1,2+S234R
PAV-SR_1,2+S234R.pdf
PAV-SR_1,3+20-2425-1.pdf
PAV-SR_1,3+CC6230.pdf
PAV-SR_1,3+R160-76.pdf
PAV-SR_1,3+R_234-76.pdf
PAV-SR_1,3+S1635-5.pdf (16-1365)
PAV-SR_1,3+S2005-7.pdf
PAV-SR_1,3+S2005-7_tandem.pdf (tandem)
PAV-SR_1,3+S2035-7_tandem.pdf (tandem)
PAV-SR_1,3-1+S1704-7.pdf (ZAAQ 1,6-1)
PAV-SR_1,3_MX+S2005-5.pdf
PAV-SR_1,3_MX1+S1704-7.pdf
PAV-SR_1,3_MX1+S1704-7_tm.pdf (tandem)
PAV-SR_1,3_MX1+S2005-7.pdf
PAV-SR_1,3_MX1+S2005-7_tm.pdf (tandem)
PAV-SR_1,3_MX1+S2005-7_tm_sh.pdf (tandem små hjul)
PAV-SR_1,3_MX1+S2035-7.pdf
PAV-SR_1,3_MX1+S2304-7.pdf
PAV-SR_1,3_MX1+S2504-5.pdf
MX1+S2504-5.pdf
PAV-SR_1,3_MX1+S2504-7.pdf
PAV-SR_1,3_X+S2304-7.pdf
PAV-SR_2,0+30-2434.pdf
PAV-SR_2,0-1+R234-76_tandem.pdf (tandem)
PAV-SR_2,0-1+S2005-5_tm.pdf (20-2425-1 tandem)
PAV-SR_2,0-1+S2005-7_tandem.pdf (tandem)
PAV-SR_2,0-1+S2035-7_tandem.pdf (tandem)
PAV-SR_2,0-1+S2304-7_tandem.pdf (tandem)
PAV-SR_2,0-1+S2504-7.pdf
PAV-SR_2,0-1+S2504-7_tandem.pdf (tandem)
PAV-SR_2,7+20-2425-1_tandem.pdf (tandem)
PAV-SR_2,7+30-2434.pdf
PAV-SR_2,7+R_234-76_tandem.pdf (tandem)
PAV-SR_2,7+S2005-7_tandem.pdf (tandem)
PAV-SR_2,7+S2504-7_tandem.pdf (tandem)
PAV-SR_2,7+S3006-7.pdf
ZAF_1,0-1+S1704-7_tandem.pdf (tandem)
ZAF_1,35-1+S1704-7_tandem.pdf (tandem)
ZAF_1,6-1+S1704-7_tandem.pdf (tandem)
ZAF_2,0-1+S1704-7_tandem.pdf (tandem)
ZAF_2,0-1+S3006-7.pdf
ZAF_2,8+S2504-5_tandem.pdf (PAVSR 2,7 25-2025 tandem)
ZAF_3,5+S3006-5.pdf (30-2434)
ZAAQ-16-3-+-S2005-7.pdf

BPW hjulbromsar
S1704-7.pdf
S2005-7.pdf
S2504-7.pdf

S2304-7 D.pdf
S3006-7D.pdf
S3006-7GB.pdf

 

BPW iDC
IDC_EWG_5239_00.pdf

BPW påskjutsbromsar
AE_1,0-2_Paskjutsmekanism.pdf
AE_1,5-2_Paskjutsmekanism.pdf
AE_2,0-2_Paskjutsmekanism.pdf
AE_2,8-2_Paskjutsmekanism.pdf
AE_3,5-2_Paskjutsmekanism.pdf
PAV-SR_1,3_Paskjutsmekanism.pdf
PAV-SR_2,0_Paskjutsmekanism.pdf
PAV-SR_2,7_Paskjutsmekanism.pdf
ZAAQ_1,6-1_Draganordning.pdf
ZAF_1,0-1_Draganordning.pdf
ZAF_1,0-2_Draganordning.pdf
ZAF_1,35-1_Draganordning.pdf
ZAF_1,5-2_Draganordning.pdf
ZAF_1,6-1_Draganordning.pdf
ZAF_2,0-1_Draganordning.pdf
ZAF_2,0-2_Draganordning.pdf
ZAF_2,8-1_Draganordning.pdf
ZAF_2,8-2_Draganordning.pdf
ZAF_3,5-1_Draganordning.pdf
ZOF_0,75-2_Draganordning.pdf

Belysning ERMAX
098254230.pdf

Belysning 12V/24V JOKON
10.0005.000+500.pdf
10.0008.pdf
10.0018+19_BBS735.pdf
10.0020+21_BRS735.pdf
10.0034+35_BBS725.pdf
10.0036+37_BRS725.pdf
10.0038+39_BLS725.pdf
10.0045+48_BRS250_E13-13262 20130813.pdf
10.1002.pdf
10.1014.pdf
10.1017.pdf
10.1034+10.2029FP15.pdf
10.2002.001-231.pdf
10.2008+10.2009+10.2010.pdf
10.2037.000+200+10.2038.pdf
10.2037.600+700.pdf
10.2040.pdf
10.2041+10.2042.pdf
10.2043_L 821.pdf
10.2050-10.2059mitDR.pdf
10.2050-10.2069KLseite.pdf
10.2050-10.2069KLunten.pdf
10.2050-10.2069mitSML.pdf
10.2050.pdf
10.2070.pdf
10.2080.010-130.pdf
10.2080_L630.pdf
10.2091_BL 810.pdf
10.2091_BRSM810.pdf
10.2091_SN 810.pdf
10.2091_W 810.pdf
10.2110_L830.pdf
10.2400.001 L915.pdf
11.1001.001_inkl_reflektor.pdf
11.1001.pdf
11.1001_PLR130-132.pdf
11.1003.000.pdf
11.1007.001.pdf
11.1008.pdf
11.1010+11.1012+11.1014.pdf
11.1010+12+14_PLR2002–4_12V.pdf
11.1010.pdf
11.1016.pdf
11.1017 PL+PLR60.pdf
11.1020+21 PLR 2013.pdf
12.0001.pdf
12.0007.pdf
12.0010+11.pdf
12.0012.000-230.pdf
12.0013.pdf
12.0014+15_SPL2011.pdf
12.0017.pdf
12.1004.pdf
12.1008+12.1009.pdf
12.1008 SMLR2002.pdf
12.1012.001.pdf
12.1015.pdf
12.1018 SMLR 2012.pdf
12.1019 SMLR 2013.pdf
13.0007.pdf
13.0008.pdf
13.0019+21_S250_E13-13260 2013-06-25.pdf
13.1005.pdf
13.1009.pdf
13.1019.000+500.pdf
13.1021.pdf
13.1027+28_BL735.pdf
13.1040_BL725–2a.pdf
13.1053_BL250_E13-13255 2011-01-19
13.2001.pdf
13.2006+2008_BR250_E13-13261 2013-08-06
13.3005-3007.pdf
13.3009.pdf
13.3010.pdf
13.3016.000+500.pdf
13.3022+23_SN 735.pdf
13.3024+25_SNR735.pdf
13.3030+31.000_SN725.pdf
13.3032_SN250_E13-13362 2011-06-01.pdf
13.3100–103_SNW730.pdf
13.4001.101.pdf
13.4004.101.pdf
13.4005.100.pdf
13.4006.pdf
13.4008.100.pdf
13.4008.pdf
13.4009_K430.pdf
13.4011.pdf
13.4012_K580_E2-0602.pdf
13.4014 K590.pdf
13.5004.pdf
13.5009.151-301.pdf
13.5011.pdf
13.5021+13.5022.pdf
13.6010_W3010+3011.pdf
13.6011.000+500.pdf
13.6012-6014.pdf
13.6020+21_W 735.pdf
13.6022+23_WR735.pdf
13.6028+29_W725.pdf
13.6035+37_W250_E13-13360 2013-06-25.pdf
15.0003.pdf
15.0013.002.pdf
15.0020+15.0021.pdf
15.0024.000.pdf
30.0003+30.0004+30.0006.pdf
30.0009+30.0010.pdf
30.0011+30.0012.pdf
30.0015.pdf
31.0002+31.0003+31.0004.pdf
31.0002.521.pdf
31.0005.501-521.pdf
31.0015.pdf
32.0001.020.pdf
32.0004.021_Reflex.pdf
36.0006.000.pdf

Fälgar
6Jx14_312-5-TR4-6014.pdf
6Jx14_383-5-TR5-6014.pdf

Kopplingsanordningar

Kopplingsanordningar kulkopplingar
Albe_Berndes_EM350.pdf
WS3000D.pdf
WW13
WW150.pdf
WW30.pdf
WW300.pdf
WW350.pdf
WW8D.pdf

Lantbruks- och industrifordon

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *